Nieuwe parket Halle-Vilvoorde ingehuldigd (+ foto's)

Het nieuwe parket van Halle-Vilvoorde heeft nu ook officieel zijn intrek genomen in een opgefriste vleugel van de voormalige rijkswachtkazerne in Asse. Het gaat voorlopig om een voorhoede van 47 mensen, in september volgen er nog eens zestig.

De opgefriste vleugel in de Nerviërsstraat 60, met een oppervlakte van 900 vierkante meter, werd de voorbije vier maand in een sneltempo gerenoveerd door de Regie der Gebouwen. De kostprijs bedraagt 470.000 euro.

De vleugel van de kazerne waarin voortaan de diensten van het parket zijn gehuisvest, had al nieuw buitenschrijnwerk met dubbele beglazing. De bestaande inrichting werd zoveel mogelijk behouden. In functie van de behoeften van het parket werden enkele wanden uitgebroken of bijgeplaatst.

De vroegere eetzaal op het gelijkvloers werd opgedeeld in een onthaalruimte en een open ruimte voor het secretariaat. De diensten van de Procureur des Konings Thierry Freyne bevinden zich op de verdieping.

Bezoekers en personeel hebben aparte ingangen. De kelders werden waterdicht gemaakt zodat ze als archiefruimte kunnen dienen. De inkom en traphal kregen een nieuwe vloer. In de kantoren en het secretariaat werd gekozen voor linoleum. Alle ruimtes werden opnieuw geschilderd en kregen een nieuw akoestisch verlaagd plafond.

Uithangbord

In totaal hebben de voorbije weken al 47 mensen van het nieuwe parket Halle-Vilvoorde hun intrek genomen in Asse. De site sluit ook aan bij het nieuwe gebouw van de federale politie dat in 2011 in gebruik werd genomen.

‘Dit wordt het uithangbord voor de gerechtelijke noden van de bevolking van Halle-Vilvoorde’, stelde procureur Freyne.

Weldra start ook de renovatie van een vleugel van het oude rusthuis Hingeheem in de Gasthuisstraat in Asse-centrum, bestemd voor de tijdelijke huisvesting van de overige zestig (administratieve) personeelsleden van het nieuwe parket.

Het gemeentebestuur van Asse stelt het gebouw, in een overgangsperiode van enkele jaren, gratis ter beschikking. Deze opfrissingswerken, geraamd op 250.000 euro, moeten klaar zijn in de zomer, zodat de verhuizing in september een feit is.

Nieuwbouw in 2017

‘Het is de bedoeling om tegen 2017 een volledige nieuwbouw op te richten in de NerviĂ«rsstraat, op de plaats waar nu nog de oude kazerne staat. In deze nieuwbouw worden dan alle parketdiensten gecentraliseerd’, zegt staatssecretaris Servais Verherstraeten (CD&V), bevoegd voor de staatshervorming en de Regie der Gebouwen.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk