Merchtem en Wemmel voor, Asse en Opwijk tegen sluitingsuur voor cafés

In de gemeenten van de politiezone AMOW lijkt een discussie losgebarsten over een sluitingsuur voor cafés en maatregelen om geluidsoverlast in te perken.

Wemmel kondigt dergelijke maatregel aan en ook Merchtem volgt in het Wemmelse spoor.

Maar de burgemeesters van Asse en Opwijk kanten zich tegen een algemene maatregel voor de politiezone.

Het reglement dat alvast Wemmel gaat invoeren – en ook Merchtem overweegt in te voeren – voorziet dat muziek om 22 uur op een ‘huiskamerniveau’ wordt gezet.

Om middernacht zou de muziek onherroepelijk moeten stoppen en om 1 uur zouden de cafés moeten sluiten.

De bedoeling van het reglement is vooral de overlast voor buren te beperken. Het sluitingsuur wordt ingesteld per politieverordening. Uitbaters die ter goeder trouw zijn en niet voor overlast zorgen kunnen echter een uitzondering vragen bij het schepencollege van hun gemeente.

Het schepencollege oordeelt dan over de vraag na een advies van de politie. Wie in het verleden al voor overlast zorgde, maakt dan weinig kans op zo’n uitzondering.

Tegenkanting

In Asse en Opwijk reageren de burgemeesters afwijzend op het voorstel.

‘In het politiecollege van Amow is daar nog nooit over gesproken en als burgemeester van Asse ben ik al helemaal niet van plan om een algemeen sluitingsuur voor cafés in te voeren’, stelt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V) van Asse.

‘In Asse zijn er geen noemenswaardige klachten van overlast door cafés. Ik herinner me maar één geval (Aquabar) waar ik de uitbater ter verantwoording heb moeten roepen en als sanctie tijdelijk een sluitingsuur oplegde. Ik geef er de voorkeur aan om dergelijke problemen individueel aan te pakken. Een algemeen sluitingsuur is daar niet voor nodig. Ik vind dat de omgekeerde wereld.’

Ook burgemeester Albert Beerens (Open VLD) van Opwijk deelt deze mening.

‘Ik val uit de lucht. Wemmel en Merchtem zouden dit beter eerst via de geëigende kanalen – in dit geval het politiecollege van Amow – bespreken, alvorens te stellen dat iets voor de hele politiezone zou moeten gelden’, aldus Beerens.

‘Ik vind niet dat de goede cafés het met de slechte moeten bekopen. Ik verdedig eveneens de individuele aanpak. Cafés die voor overlast zorgen kunnen nu ook al perfect aan banden worden gelegd zonder dat daarvoor een algemeen sluitingsuur nodig is.’

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk