Tractorsluizen in Heierveld en Broekstraat

Het gemeentebestuur van Asse plaatst twee tractorsluizen in het Heierveld en in de Broekstraat.

Ter hoogte van het Heierveld geldt momenteel een tonnagebeperking en de Broekstraat is enkel voorbehouden voor plaatselijk verkeer. Die maatregelen blijken echter niet voldoende om het verkeer uit deze straten te weren.

Beide straten worden daarom omgevormd tot doodlopende straat. Voor fietsers en voetgangers blijft doorgang wel mogelijk. De verkeersborden ‘doodlopende straat’ krijgen een extra sticker ‘doorlopende straat voor fietsers en voetgangers’.

Het gemeentebestuur van Asse meldt ook een enkele andere kleinere openbare werken:

Glasvezelkabel in Zellik

In opdracht van Infrax wordt deze week glasvezelkabel aangelegd in de François Jacobslaan, Jozef Termoniastraat, Zuiderlaan en Brusselsesteenweg.

De bewoners werden per brief op de hoogte gebracht.

Traject:

  • Francois Jacobslaan van huisnummer 20 tot 32;
  • Jozef Termoniastraat van huisnummer 34 tot 76;
  • Zuiderlaan;
  • Brusselsesteenweg (tussen Pelgrimslaan en de Schachtstraat).
  • Vragen of opmerkingen via de infolijn 078-35.30.20.

Verwijderen verkeersdrempel Velm

In de week van 27 januari start aannemer De Jonge, in opdracht van het gemeentebestuur, met het verwijderen van de verkeersdrempel in de Velm. Eerst past hij het fietspad aan. Nadien verwijdert hij de drempel en herstelt hij de rijweg in beton.

Dit werk wordt in twee fasen uitgevoerd zodat doorgaand verkeer mogelijk blijft. Rekening houdende met de droogtijd van het beton zal de hinder een drietal weken duren.

Nachtelijke werken op spoorlijn

Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet, voert de hele maand februari nachtwerken uit op de spoorlijn 60 tussen de Molenstraat en de Huinegem in Asse.

Er wordt telkens gewerkt van middernacht tot 6.30 uur. Tijdens de weekends wordt er in principe niet gewerkt, behalve in de nacht van zaterdag 1 op zondag 2 februari.

De werken kunnen ernstige geluidshinder met zich meebrengen voor de omwonenden. In geval van vragen kan men contact nemen met de cel Info buurtbewoners van Infrabel op het groene nummer 0800-55.000 (elke dag van 7 tot 22 uur) of per mail via info.projecten@infrabel.be

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk