Auditeur Raad Van State adviseert verwerping cassatie Hopmarkt

De auditeur van de Raad van State adviseert om het cassatieberoep van de nv Asse Hopmarkt te verwerpen.

De projectontwikkelaar ging bij de Raad van State in beroep tegen de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, die op 2 juli de eerste bouwvergunning uit 2011 voor het Hopmarktproject vernietigde.

De zitting over het cassatieberoep bij de Raad van State vond plaats op vrijdag 24 januari.

‘Het verslag is glashelder en weerlegt van A tot Z de argumenten aangehaald door de NV Asse Hopmarkt’, zegt Kim Raes van de vzw AHA (Alternatief Hopmarkt Asse).

‘Een dergelijk auditoraatsadvies wordt in de meeste gevallen gevolgd, aldus onze raadsman. Een effectieve uitspraak verwachten we binnen een paar weken.’

Praten over toekomst Hopmarkt

AHA herhaalt ook de oproep aan het gemeentebestuur en de projectontwikkelaar om een gesprek over de toekomst van het Hopmarktproject.

‘Dit om niet te vervallen in een pingpongspel dat het cassatieberoep met zich zou kunnen meebrengen.’

‘We hopen dat na de uitspraak werk kan gemaakt worden van een plan waar de Assenaar wel op zit te wachten, een plan dat rekening houdt met de omwonenden en de noden van de bestaande middenstand ook tijdens de werken.’

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk