Asse zet mes in uitgaven en verhoogt retributies

Ook Asse is klaar met zijn financiële huiswerk voor de periode 2014-2019. Geen verrassing: besparen wordt de rode draad, maar ook een heel aantal retributies stijgen.

Eerst het goede nieuws: de onroerende voorheffing (950 opcentiemen) en de aanvullende personenbelasting (6 procent) blijven ongewijzigd.

De meeste andere lokale belastingen en retributies stijgen wel: met 16 procent in 2014, een eenmalige inhaaloperatie van de indexatie, en vanaf 2015 jaarlijks volgens de gezondheidsindex. De meeropbrengst in 2019 moet 700.000 euro bedragen.

De belasting op begravingen, asverstrooiing en bijzetting in een columbarium wordt opgetrokken naar ‘de tarieven in de gemiddelde Vlaamse gemeente’. Voor een grafconcessie van 25 jaar betekent dat een stijging van 375 euro naar 800 euro.

De retributie op sluikstorten (GAS-boete) verdubbelt.

De prijs van PMD- en GFT-zakken wordt niet verhoogd, om de burgers er meer toe aan te zetten te sorteren.

Trouwen op zaterdag zal opnieuw gratis kunnen. Ook de terrasbelasting voor de horeca verdwijnt.

Het afleveren van een verkavelingsvergunning wordt voortaan belast aan 1 euro per m², met als doel het verkavelingsritme te vertragen.

De belasting op nachtwinkels verviervoudigt. Momenteel bedraagt die 250 euro (tot 100 m2).

Minder personeel

Het staat ook vast dat Asse het de komende jaren met minder personeel doet, maar het bestuur geeft nog geen concrete cijfers of invulling.

Een extern auditbureau kreeg zopas de opdracht de werking van alle diensten (gemeente, OCMW en gemeentebedrijf) door te lichten en voorstellen te doen om de interne organisatie te verbeteren.

Vast staat al wel dat in 2014 de ophaling van het huisvuil volledig naar de intercommunale Haviland gaat en dat de personeelskosten voor de brandweer met 500.000 euro worden teruggeschroefd. Globaal moet de personeelskost in het gemeentebudget de volgende jaren omlaag van 56 procent naar minder dan 50 procent.

De werkingskost van het OCMW moet met een miljoen dalen.

Alle ICT-infrastructuur en software wordt gecentraliseerd en gemoderniseerd in samenwerking met een professionele externe partner.

Investeringsmarge

Het investeringsbudget voor de komende zes jaar bedraagt 24 miljoen euro, de jaarlijkse investeringsmarge voor nieuwe initiatieven bedraagt 2,5 miljoen euro.

De klemtoon wordt gelegd op dorpskernvernieuwing: Koensborreplein (2014), Dorpsplein Terheide (2015), Dorpsplein Mollem (2016), kerkplein Walfergem en Asse-centrum (Markt en omgeving, 2017).

Verkoop van gronden en panden

Een gerichte verkoop van gronden en (ongebruikte) panden zou 3,8 miljoen eenmalige inkomsten moeten opleveren, geld dat extra investeringsruimte creëert.

De volledige hoek van de Bergestraat tussen de Stationstraat en de Parklaan (jeugdhuis Bronneken, jeugddienst en atelierruimte) wordt – na de verhuizing naar het nieuwe jeugdcentrum – verkocht.

Er komen permanent vier ploegen om, met de gekende ‘olifant’, de straten en pleinen in alle centra en gehuchten proper te houden op wekelijkse basis.

Meer paars op straat: het aantal stadswachten wordt uitgebreid naar vier ploegen van telkens twee personen.

Nieuwe polyvalente ruimte in Zellik

Aansluitend aan Den Horinck in Zellik komt een nieuwe polyvalente ruimte voor de Zellikse verenigingen. De oude feestzaal verdwijnt.

Nog in Zellik komt er nieuwe infrastructuur voor de buitenschoolse kinderopvang Spinibo.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk