Bouw supermarkt (even?) van de baan

Unanimiteit in de gemeenteraad van Affligem. Daar moest de raad oordelen over het rooilijnplan in de omgevingsvergunningaanvraag voor de bouw van een supermarkt en enkele woningen langs de Brusselbaan. Maar het voorstel werd afgeschoten.

De plannen zorgden dit voorjaar voor enige ophef in Affligem. Een bouwpromotor wil verschillende winkelruimtes, een supermarkt en acht urban villa’s bouwen op het perceel gelegen tussen de Brusselbaan en de Pastorijweg. Een woning, restaurant Anobesia en een kantoor- en opslagruimte worden hiervoor afgebroken. Er volgde een openbaar onderzoek waarna de gemeente 58 bezwaren ontving, waarvan er 49 betrekking hadden op de verkeersdrukte en hinder.

Het college van burgemeester en schepenen moet zich eerstdaags nog uitspreken over de omgevingsvergunning voor de gebouwen en de inrichting op het perceel. Maar voor de aanpassing van het rooilijn- en wegenisplan moet de gemeenteraad zich uitspreken. In de Pastorijweg en de Oudebaan moet de rooilijn aangepast worden. Zo wordt de Pastorijweg verbreed om zwaar vervoer en klanten in beide richtingen toe te laten op de site met de winkels en het aanpalende project met sociale huisvesting.

Er was opvallend veel eensgezindheid binnen de gemeenteraad want zowel meerderheid als oppositie stemde tegen het voorstel. “We hebben verschillende argumenten om dit niet goed te keuren”, zegt burgemeester Walter De Donder (CD&V). “Zo gaf het Agentschap Wegen en Verkeer nog geen definitieve goedkeuring voor aanpassingen op het kruispunt Brusselbaan-Pastorijweg. Het is ook nog wachten op een uitspraak van de Provinciale Verkeerscommissie. Bovendien ontvingen we al een negatief advies van het Affligems mobiliteitsforum en wachten we nog op een advies van de gecoro. Omdat er ook nog geen duidelijkheid is over de kostenverdeling en de ontwikkeling van een project met sociale woningen op het naastgelegen perceel, kunnen we dit plan vandaag niet goedkeuren.”

Eerstdaags wordt het project nog besproken tijdens de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (gecoro). De verwachting is dat het gemeentebestuur nadien ook de omgevingsvergunning voor het project weigert. De projectontwikkelaar kan nadien wel nog in beroep gaan.

Topartikels editie Ninove-Dender