Brusselbaan (N9) krijgt drie extra oversteekplaatsen

Fietsers en voetgangers krijgen in september op de Brusselbaan (N9) in Affligem drie extra oversteekplaatsen, ter hoogte van de Domentstraat, de Leenweg en de Molenberg. De Fietsersbond en het gemeentebestuur drongen daar al twee jaar op aan.

De Fietsersbond van Affligem pakte al twee jaar geleden uit met een lijst van 19 knelpunten in het kader van veilige schoolroutes. Ook de Brusselbaan, de gewestweg N9, had nood aan extra oversteekplaatsen, vond de Fietsersbond.

“We hebben die vraag onmiddellijk ter harte genomen, maar het heeft veel energie gekost van de gemeente om de oversteekplaatsen gerealiseerd te krijgen. Het doet me dan ook plezier dat het voorstel eindelijk werd goedgekeurd op de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid Vlaams-Brabant. De realisatie gebeurt in de loop van september”, zegt Guy Uyttersprot (N-VA), schepen van Mobiliteit.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) engageert zich nu om drie oversteekplaatsen aan te leggen voor zwakke weggebruikers. Aan de Domentstraat, waar de oversteek heel breed is, opteert men voor de aanleg van een rustpunt in het midden van de weg. Dat komt ter hoogte van de bushalte.

“Bijna alle overstekende voetgangers maken gebruik van het openbaar vervoer. Zo kunnen links afslaande voertuigen maximaal gebruik blijven maken van de middelste rijstrook zonder door het rustpunt gehinderd te worden”, aldus Uyttersprot.

Een tweede oversteek zal als muziek in de oren klinken voor de schoolgaande jeugd van Hekelgem. De Leenweg vormt via de voetweg 51 (Steegje) een zachte verbinding voor de achterliggende woonwijken en het centrum met de Sint-Vincentiusschool.

Hier krijgt de N9 twee voetgangersoversteekplaatsen aan beide zijden van de Leenweg, al gaat dit wel ten koste van 2 of 3 parkeerplaatsen in de parkeerstrook. De oversteekplaatsen worden afgebakend met paaltjes om de zwakke weggebruikers te beschermen op het voetpad, maar ook om roekeloos oversteken te voorkomen.

De derde oversteek komt ter hoogte van de Molenberg, al stelde zich daar een probleem met de zichtbaarheid.

“Het kruispunt met de Molenberg ligt net in een bocht van de N9, waardoor het zicht op het verkeer komende uit Aalst problematisch is. Het plantvak met boom en geparkeerde voertuigen op de parkeerstrook zorgen voor extra hinder. Daarom komt de oversteek iets verder dan gevraagd. Voorbij de bushalte, net voorbij huisnummer 24, wordt de noodzakelijke zichtlengte van 70 meter wel gehaald.”

Bij de Fietsersbond van Affligem zijn ze alvast blij met deze doorbraak.

“Niet dat alle fietsknelpunten hiermee opgelost zijn, verre van zelfs, maar dit zijn wel nuttige en noodzakelijke ingrepen. De Brusselbaan heeft hier een prachtig fietspad, maar aan het oversteken zijn nog veel gevaren verbonden”, zeggen Hans Bom en Hector De Baere.