Boekhoutstraat: kasseien worden asfalt in 2017

In de Boekhoutstraat in Hekelgem ruimen de kasseistenen volgend jaar plaats voor een wegdek in asfalt. De straat krijgt ook nieuwe voetpaden, meer groen en een gescheiden rioleringsstelsel.

Op een druk bijgewoonde bewonersvergadering werden de plannen voor de weg -en rioleringswerken in de Boekhoutstraat toegelicht. Het gaat om het belangrijkste wegenwerk in Affligem in deze legislatuur.

De 800 meter lange Boekhoutstraat verbindt de Langestraat met de Brusselbaan. “Die laatste twee kregen al een nieuwe riolering, maar de Boekhoutstraat is nog een missing link”, zegt Guy Uyttersprot (N-VA), schepen van Openbare Werken van Affligem.

Er komt dus een gescheiden riolering, net als in een deel van de Terlindenstraat. Belangrijkste vaststelling is dat de kasseistenen verdwijnen voor asfalt.

“De bewoners zijn de trillingen van de kasseien gewoon beu. Er komen aan beide zijden ook nieuwe voetpaden met oprijdbare bermen. Aan de kruispunten met Zegershof en de Terlindenstraat worden verkeersplateaus aangelegd. Voorts voorzien we in 23 plantvakken, niet voor bomen maar voor lage groenblijvende heesters. Die zijn gemakkelijk te onderhouden door onze groendienst.”

In september starten de nutsmaatschappijen alvast met het ondergronds brengen van de elektriciteit en kabel. Tegelijk wordt de openbare verlichting vernieuwd. De eigenlijke weg- en rioleringswerken starten begin volgend jaar en worden verdeeld in drie fasen.

“We werken van beneden naar boven. Eerst vanaf Langestraat tot aan de Terlindenstraat (fase 1), gevolgd door de aanleg van het verkeersplateau Terlindenstraat/Kruisstraat (fase 2) en dan het laatste stuk tot aan de Brusselbaan (fase 3). Tussen de Brusselbaan en Zegershof komen langs beide zijden afgebakende parkeerstroken naast de rijweg, met een asverschuiving om de snelheid te remmen.”

De nieuwe gescheiden riolering betekent ook dat alle woningen verplicht moeten worden overgeschakeld. Per woning kost dat al snel enkele duizenden euro’s. “Dat is nu eenmaal de wet. De afkoppelingsmanager begeleidt alle bewoners individueel en de gemeente komt per dossier voor 35 procent tussen”, aldus Uyttersprot.

De precieze timing en de regeling voor de omleidingen volgen zodra de aannemer gekend is. “We hopen die in december aan te stellen, maar voor een werk als dit moet je toch rekenen op een klein jaartje. De gemeentelijke bijdrage in de kostprijs bedraagt 245.000 euro voor de riolering, plus 182.000 euro voor het ondergronds brengen van de leidingen.”