CAW Halle-Vilvoorde wil uithuiszetting vermijden

CAW Halle-Vilvoorde heeft een subsidie gekregen om uithuiszetting op de privé-markt te vermijden. Hulpverleners helpen de huurder om zijn woning te behouden, wanneer er sprake is van woonoverlast of huurachterstal.

Preventieve woonbegeleiding (PWB) werd al aangeboden voor sociale huisvestingsmaatschappijen, zoals Inter-Vilvoordse, Providentia, Elk zijn huis, Woonpunt Zennevallei en Gewestelijke maatschappij voor volkshuisvesting.

In PWB werkt de hulpverlener samen met de cliënt aan alle aspecten die nodig zijn om de woning te kunnen behouden. De hulpverlener ondersteunt de huurder en bemiddelt bij andere diensten. Uithuiszetting vermijden is de doelstelling.

Nu hebben provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse overheid een subsidie gegeven aan CAW Halle-Vilvoorde om hetzelfde aanbod aan te bieden op de privémarkt. In tegenstelling tot voorheen, kan zowel de huurder als de verhuurder zich aanmelden bij het CAW.

Vroeger gebeurde de aanmelding alleen via de sociale huisvestingsmaatschappij. Nu kunnen de huurder en verhuurder dus ook zelf terecht bij het CAW. Er wordt ook samengewerkt met het vredegerecht. De hulpverlening is steeds gratis.

Voor meer informatie kan je bellen naar 02 613 17 00 of mailen naar onthaal@cawhallevilvoorde.be.

Topartikels bij Goeiedag.be