Scouts De Pajotten mogen in Bosstraat blijven

Scoutsgroep De Pajotten uit Hekelgem mogen in de Bosstraat blijven, al kostte dat het gemeentebestuur van Affligem veel bloed, zweet en tranen.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) zonevreemde recreatie geeft de scouts eindelijk rechtszekerheid. De gemeenteraad van Affligem ging vorige week akkoord met de voorlopige aanvaarding van het RUP waarin vooral de scoutsterreinen en het jeugddomein Verbruggen (zie onder) de grote struikelstenen waren.

De administratieve procedure tot de definitieve aanvaarding neemt nog wel een klein jaar in beslag, maar strikt juridisch zijn de moeilijkste knopen al doorgehakt.

De lokalen en speelterreinen van de scouts De Pajotten, goed voor 190 leden, bevinden zich al vijftig jaar in de Bosstraat, hoofdzakelijk op gronden van de kerkfabriek.

Het gaat echter voor het grootste deel om ‘herbevestigde landbouwgrond’ en dus was er vanuit de provinciale overheid en de administraties Natuur en Bos en Landbouw en Visserij een zeer zware druk op de gemeente om de scouts te herlokaliseren.

‘Er kwam van onze kant heel wat onverzettelijkheid en creativiteit aan te pas om de hogere overheden te overtuigen opdat de scouts hier zouden kunnen blijven, maar er is eindelijk een voor iedereen werkbare oplossing’, zegt burgemeester Walter De Donder (LB), zelf bevoegd voor Ruimtelijke Ordening.

‘Een jeugdbeweging als deze verplant je niet zomaar naar een centrum, waar de ruimte al erg kostbaar en beperkt is. In de filosofie van de scouts is dit een ideaal terrein.’

Mogelijkheid voor nieuwbouw

‘De bestaande gebouwen werden tussen 1962 en 1966 gezet en worden dus vergund geacht’, verduidelijkt de burgemeester.

‘Het RUP wijzigt de agrarische bestemming niet, maar verankert wel de huidige recreatieve functie zolang de scoutsgroep blijft bestaan. Dat houdt in dat de bestaande gebouwen kunnen opgeknapt worden.’

‘Er kan ook worden geopteerd voor een nieuwbouw, met hetzelfde volume als alle bestaande blokhutten samen, maar dan in te planten aansluitend op de parking en ingepast in de omgeving.’

De toegangsweg in zand naar de scoutslokalen mag in het plan worden verhard in waterdoorlatende materialen en ook een nieuwe parking aan de rand van de toegangsweg is mogelijk. De open ruimte wordt ingezet als openlucht speel- en sportvelden.

‘We denken al lang na over een nieuwbouw. Vooral de oudste blokhut is tot op de draad versleten’, zegt Kris De Pauw van het oudercomité van scouts de Pajotten.

‘Dankzij activiteiten als de Pajottenfeesten is er al een spaarpotje dat we achter de hand houden, maar zolang we niet wisten wat er ons te wachten stond konden we ook niets doen.’

‘Binnen de groep is er voldoende kennis om dergelijk project te realiseren. Het belangrijkste is de juridische rechtszekerheid en daar zijn we zeer blij om.’

Ook jeugddomein Verbruggen mag blijven

Het RUP Zonevreemde Recreatie regelt ook de juridische onzekerheid rond het jeugddomein Verbruggen op de Brusselbaan, op de grens met Erembodegem.

Dit domein is eigendom van de abdij Affligem. Het werd al sinds 1948 verhuurd voor jeugdkampen, maar door een vernietigend brandweerverslag worden er sinds enkele jaren nog amper kampen toegestaan.

De abdij is financieel en logistiek niet meer bij machte om het domein te onderhouden. Bovendien ligt het grotendeels in een loofbosgebied, ingetekend in natuurgebied.

Ook hier behoudt het RUP de natuurfunctie maar verankert het de huidige bestemmingen. Het (versleten) hoofdgebouw kan worden uitgebreid of herbouwd.

Ook aanpassingen in functie van de veiligheid, zoals brandtrappen zijn toegestaan. Het toeristisch torentje wordt geklasseerd als cultuurhistorisch patrimonium.

Voorts mag de bestaande parking worden uitgebreid met voldoende plaats voor autocars. Momenteel moeten groepen uitstappen op de Brusselbaan en dat is niet veilig.