Politie Tarl zoekt nieuwe korpschef

De politiezone Tarl (Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke) start de examenprocedure voor de aanwerving van een nieuwe korpschef.

De vorige hoofdcommissaris, Eric Uyttersprot, ruilde het politiekorps sinds Nieuwjaar voor een functie als auditeur bij de Directie Audit en Inspectie bij Binnenlandse Zaken, een dienst die kwaliteitscontroles uitvoert bij de politiezones.

Uyttersprot moest er eerst een proeftijd doorlopen. Nu die stage voorbij is – en dus ook zijn mutatie naar de federale politie definitief is – kan de politiezone de procedure voor de aanwerving van een nieuwe hoofdcommissaris opstarten.

De politieraad van de zone moet volgende donderdag groen licht geven voor de aanwervingsprocedure en de samenstelling van de selectiecommissie.

De politiezone Tarl staat sinds januari onder leiding van waarnemend korpschef Dirk Vandersmissen, maar die gaf al aan dat hij geen kandidaat is voor de functie.