Geen extra afslaglicht aan kruispunt Mie Katoen

Er komt geen extra afslaglicht aan het kruispunt Mie Katoen op N208 in Affligem.

Dat blijkt uit het antwoord van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Vlaams-Brabant op een vraag van schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Guy Uyttersprot (N-VA).

De vraag naar een extra afslaglicht richting Hekelgem/Teralfene werd in het verleden al vaker gesteld, maar ze werd de jongste weken opnieuw actueel.

Door de werkzaamheden aan de stationsomgeving van Liedekerke moet het verkeer richting Teralfene omrijden via het kruispunt Mie Katoen. Vooral in de avondspits zorgt dat voor problemen.

AWV Vlaams-Brabant ziet ‘op basis van de ongevalsgegevens die de lokale politie bezorgde geen aanleiding om op korte termijn maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid op het kruispunt N208 Stationsstraat met de Bellestraat uit te werken’.

Nieuwe regeling sinds 16 oktober

Volgens afdelingshoofd Tim Lonneux werd op 16 oktober een nieuwe regeling in dienst genomen.

‘Om het probleem in de avondspits op de afrit 19a Affligem van de E40 in de richting Gent te verhelpen – de wachtrij tot op de pechstrook – is de lichtenregeling op het kruispunt van de afrit met de N208 aangepast en is er een bijkomende filedetectie op de afrit geplaatst.’

‘Mijn afdeling zal deze regeling zeker snel evalueren en opvolgen of het probleem voldoende verholpen is.’

Rotondes niet uitgesloten

Andere ingrepen worden momenteel niet onderzocht, aldus AWV.

‘Als echter blijkt dat binnen de huidige kruispuntconfiguraties de aanpassingen aan de verkeerslichtenregelingen geen afdoende oplossing kunnen bieden, zullen andere maatregelen onderzocht worden.’

‘Hierbij zal de aanleg van rotondes ongetwijfeld ook een mogelijke en te onderzoeken oplossingsrichting zijn.’

Volgens Lonneux is het echter in de eerste plaats de betrachting om de problemen aan het op- en afrittencomplex op te lossen met het aanpassen van de verkeerslichtenregeling.

BANNER AFFLIGEM