Affligem deelt 51 ton gratis strooizout uit

Affligem heeft voor de komende winter alvast 65 ton strooizout klaarliggen.

Om de bevolking te helpen met het sneeuw- en ijzelvrij houden van het voetpad, stelt de gemeente gratis 10 kg strooizout per Affligems gezin ter beschikking. Dit betekent nog eens 51 ton extra strooizout.

De inwoner kunnen zich aanmelden met de (ingevulde) strooibon in het volgend nummer van het gemeentelijke infoblad Gespot.

De 10 kg gratis strooizout kan enkel worden afgehaald in de grote hall van het gemeentehuis, Bellestraat 99, op vrijdag 10 januari 2014 van 16 tot 18 uur en op zaterdag 11 januari 2014 van 9 tot 12 uur.

Per gezin mag maar 1 bon worden ingevuld. Enkel met een ingevulde bon heb je recht op een gratis zak strooizout.

U mag uiteraard zout afhalen voor buren, familie, die zich moeilijk kunnen verplaatsen, mits een ingevulde bon van de betrokkenen mee te brengen.

Fietspaden sneeuwvrij

‘Wij hebben een speciale veegmachine voor de fietspaden’, zegt schepen van Openbare Werken Guy Uyttersprot (N-VA).

‘Eveneens besteden we bijzondere aandacht voor het sneeuwvrij houden van de schoolomgevingen en de openbare gebouwen.’

‘Voor een strooibeurt in de hele gemeente (75 km) is er doorgaans 20 ton nodig. In Affligem hebben we een eigen winterdienst. De strooidienst wordt uitgevoerd met een containerwagen (2 personeelsleden) en een tractor (1 personeelslid).’

Sneeuw niet ophopen

Daarnaast wil het gemeentebestuur de inwoners wijzen op de plicht om hun voetpad sneeuw- en ijzelvrij te houden tijdens de wintermaanden.

Bij het ruimen van sneeuw van het voetpad, mag de sneeuw op straat gegooid worden, maar niet opgehoopt.

Naast het opruimen van de sneeuw op het voetpad, dienen ook rioolroosters, goten en watermonden voor bluswater sneeuwvrij te blijven.