Onderzoek naar fietsmarkeringen in Kerkstraat

Burgemeester Walter De Donder (LB) laat onderzoeken of er in de Kerkstraat in Hekelgem, tussen de Fosselstraat en het fietspad op de Bellestraat, een fietssuggestiestrook of andere wegmarkeringen kunnen worden aangebracht die de aanwezigheid van fietsers moeten benadrukken.

‘Tijdens het Gemeentelijk VeiligheidsOverleg (GVO) van november bespraken we de mogelijkheid om de situatie van de fietsers in de buurt van de Sint-Vincentiusschool in de Bellestraat veiliger te maken’, zegt De Donder.

‘Helaas is er daar weinig of geen plaats voor de aanleg van een fietspad.’

De gemeente kocht onlangs wel een paar percelen op de hoek Kouterweg/Kerkstraat, de hoek Pastorijweg/Kerkstraat en de hoek Kruisweg/Kasteelstraat om in de toekomst, bij de heraanleg of herinrichting van Hekelgem-dorp, ruimte te creëren voor voetgangers en fietsers.

‘In afwachting willen we met wegmarkeringen de automobilisten ertoe aanzetten de snelheid te milderen in deze zone dertig.’

Deze strook is aangeduid als knelpunt in het Octopusplan dat door de scholen zelf werd uitgewerkt.