Infovergadering over werken station Aalst

Eerstdaags starten aan het station van Aalst de eerste werken voor de ontwikkeling van de site pendelpark en de bouw van de nieuwe reizigersonderdoorgang.

Deze werken zijn het sluitstuk van de vernieuwing van de Aalsterse stationsomgeving. De werken zullen klaar zijn tegen voorjaar 2018.

De projectpartners trachten de hinder voor de reizigers en de omwonenden tot een minimum te beperken.

Op donderdag 18 februari vindt van 16 tot 20 uur een infomarkt plaats in de foyer van het administratief centrum aan Werf 9 in Aalst.