Aalst bindt strijd aan tegen kinderarmoede

In het kader van de lokale kinderarmoedebestrijding subsidieert stad Aalst dit jaar nog 4 lokale projecten: Odisee Hogeschool, Vierdewereld groep Mensen voor Mensen, Auxilia en de vzw LeerKRACHT.

“De Stad Aalst ontvangt van Vlaanderen een jaarlijkse subsidie voor lokale kinderarmoedebestrijding. Een deel ervan is voor de opmaak van het kinderarmoedeplan, maar we steunen ook al lokale initiatieven die kinderen uit gezinnen in armoede op een of andere manier ondersteunen”, zegt schepen van Welzijn Dylan Casaer (SD&P).

“In het voorjaar van 2016 moet het kinderarmoedeplan volledig klaar zijn en willen we een bredere beweging in de strijd tegen kinderarmoede maken.”

  • Odisee Hogeschool wordt gesubsidieerd voor het ‘Zet je EF-bril op’. Dit project focust op het stimuleren van zelfsturende vaardigheden bij kleuters. De Stad Aalst draagt bij aan het ontwikkelen van dit innovatieve onderwijsproject, uniek in Vlaanderen, en trekt daarvoor het eerste jaar 10.000 euro uit.
  • Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen krijgt 25.000 euro vanuit kinderarmoede om de speel-o-theek Speelpaleis aan de Sint-Annalaan verder te zetten. Gezinnen kunnen er speel- en leermateriaal ontlenen, maar het is ook een belangrijke ontmoetingsplaats.
  • Binnen het project leerKRACHT worden vrijwilligers ingeschakeld voor het verlenen van huistaakbegeleiding aan huis. Voor elke begeleiding wordt een duurtijd van minstens 12 maanden vooropgesteld. Dit project krijgt 12.000 euro.
  • Bij Auxilia worden eveneens vrijwilligers ingeschakeld voor het verlenen van huistaakbegeleiding aan huis aan kinderen uit kwetsbare gezinnen. Een nauwe samenwerking met de lokale basisscholen staat voorop. De vzw Auxilia krijgt eveneens 12.000 euro.

De gemeenteraad keurde deze projecten goed. “Hier kan dus niemand tegen zijn”, besluit Casaer. “Aalst scoort hoog op de recente kinderarmoedebarometer. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen, structureel de problemen aanpakken en investeren in kinderen. Door hen weerbaarder te maken, kunnen we hen uit armoede halen.”