Fietsers willen meer comfort en veiligheid op Leirekensroute

Leirekensroute, het alom gekende fietspad op de bedding van de vroegere spoorlijn Aalst-Londerzeel, is een grote troef voor het langzaam toerisme in de hele regio. Het fietspad is een oase van rust in een snel verstedelijkend landschap.

In de zomermaanden kan je tot 1000 fietsers per dag tellen. Het overgrote deel zijn recreatieve fietsers, zij fietsen voor het plezier of voor de gezondheid. Ze komen met een gewone stadsfiets, een racefiets (12%) of een elektrische fiets (14%). Dat zijn cijfers uit statistieken van de provincie Vlaams-Brabant die in mei en juni tellingen op voorstel van gedeputeerde Tom De Haene organiseerde en in september niet minder dan 455 fietsers een vragenlijst voorlegde.

Heel wat mensen gebruiken de Leirekensroute om naar het werk te fietsen, naar school te gaan of om boodschappen te gaan doen. De gemiddelde afstand van zo’n rit is 10,7 kilometer. Twee derde staat in minder dan een half uur op zijn bestemming. De route is ook heel geliefd bij de recreatieve fietser. 251 mensen gaven aan dat ze enkel in hun vrije tijd de route gebruiken.

De Leirekensfietser haalt de groene omgeving, het autovrije karakter en de rust op de route aan als de grote troeven ervan. Verbeterpunten zijn de staat van het wegdek, de inrichting van kruispunten, onderhoud van de begroeiing, verlichting en een verbreding om tegenliggers veiliger te kruisen.

In mei en juni werden in totaal 168.000 fietsen geteld op 13 meetpunten over het hele traject. De tellingen tonen aan dat de Leirekensroute alvast even erg in trek is op werkdagen als in het weekend.

Binnenkort zullen er een proefproject en aanbevelingen komen om de diverse kruispunten op de Leirekensroute veiliger te maken want 4% van alle ondervraagden gaf aan dat zij al een aanrijding op de Leirekensroute hebben gehad.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk