Sociale kruidenier geopend in Aalst

De stad Aalst en het OCMW openden de sociale kruidenier. Het nieuwe concept vervangt de voedselpakketten en werd uitgewerkt door het OCMW en de dienst Welzijn van de stad in samenwerking met het CAW Zuid-Oost-Vlaanderen.

Bij die traditionele vorm van voedselpakketten ligt de klemtoon vooral op ‘bedeling’. Wie onvoldoende inkomen heeft om in zijn basisbehoeften te voorzien, rest weinig keuze. Een keer per maand aanschuiven voor een vooraf samengesteld voedselpakket was tot voor kort de werkwijze. De wachtrijen maakten het onmogelijk om met de mensen te praten of wat uitleg over de inhoud te geven.

“Bij de sociale kruidenier pakken we het anders aan”, legt OCMW-voorzitter Sarah Smeyers uit. “De kruidenier is eerst en vooral meerdere dagen per week open waardoor we sneller voedsel kunnen bedelen. Dankzij het afsprakensysteem moeten de mensen niet meer aanschuiven en kunnen ze samen met de begeleider het aanbod overlopen.”

“Onbekende voedingswaren krijgen een naam en eventueel een uitleg en voor een aantal minder bekende producten heeft onze sociale kruidenier zelfs een paar voorbeeldreceptjes.”

Maar de sociale kruidenier is veel meer dan een kwaliteitsvol alternatief voor voedselhulp.

“Een sociale kruidenier moet eveneens een ontmoetingsplaats zijn in het kader van de armoedebestrijding”, geeft schepen Casaer mee. “Mensen die het financieel moeilijker hebben, willen we uit hun sociaal isolement halen. Door zelf te winkelen, komen ze lotgenoten tegen, vinden ze een luisterend oor en krijgen ze bijvoorbeeld tips over gezond eten en recepten. Ze versterken daarmee hun sociale netwerk.”

“Daarnaast willen we een vrijwilligerswerking uitbouwen en inzetten op tewerkstelling via sociale economie. Op die manier wordt een sociale kruidenier veel meer dan een supermarkt.”