Jongerencafé Den Oxy gaat dicht

Verdwijnt Den Oxy definitief uit het straatbeeld? Uitbater Herman Dierick wil na 21 jaar de boeken neerleggen.

‘De gerichte geluidsmetingen in combinatie met de woekerprijzen die de brouwerij vraagt, maakt caf√© houden hier onmogelijk’, zegt hij.

Het jongerencafé is echter nog steeds heel populair. Dat heeft te maken met de flegmatieke uitbater die op zijn manier honderden jongeren weet te bereiken.

Deze week bleef de deur echter op slot. Dierick had besloten om ermee te stoppen.

De aanleiding is een uitspraak van strafrechtbank eerder dit jaar, die hem een zware veroordeling oplegde voor geluidsoverlast.

Hij kreeg een voorwaardelijke celstraf van zes maanden, een effectieve geldboete van 12.500 euro en zijn zaak moest drie maanden sluiten omdat op 14 oktober 2012 de muziek in zijn café te luid stond.

Zijn advocaten gingen daartegen in beroep, maar kregen geen gelijk. Dierick besluit daarom om eer aan zichzelf te houden.