VIDEO: 24-urenstaking ASZ Aalst afgelopen

De 24-urenstaking in het ASZ in Aalst is sinds deze ochtend voorbij. De dienstverlening verloopt weer normaal.

Gisteren legde een deel van het personeel het werk neer om te protesteren tegen een grote besparing in het ziekenhuis. Het ziekenhuis moet 580.000 euro besparen.

Er zou vooral gesnoeid worden in de tweede pensioenpijler van de contractuelen. Gisteren bereikten vakbonden en directie een akkoord.

Het bedrag zal bespaard worden, maar de pensioenen zullen zoveel mogelijk gevrijwaard worden. Volgende week maandag is er opnieuw overleg.

Op 30 september moet er een nieuw saneringsplan op tafel liggen.

(Bericht: TV-Oost)