Bonte sluit tweede nagelstudio op Leuvensestraat

Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) heeft nu ook een tweede nagelstudio op de Leuvensestraat laten verzegelen. Volgens Bonte is er net als bij de andere opgelegde sluiting, die nog maar van 23 mei dateert, sprake van mensenhandel en uitbuiting van jonge Vietnamese meisjes. Ze worden er bovendien niet alleen onderbetaald maar moeten er ook in erbarmelijke omstandigheden leven. Hij roept het parket nogmaals op om grote kuis te houden.

Bonte maakt gebruik van nieuwe wetgeving die burgemeesters mogelijk maakt om al meteen in te grijpen bij aanwijzingen van bepaalde types criminaliteit zoals terrorisme of mensenhandel. “Om die zaken aan te pakken mag ik zelfs gerechtelijke maatregelen nemen. Ik ben geen fan van deze rol als ‘burgemeester-sheriff’ maar als de middelen er zijn zal ik ze maar gebruiken.”

Op 23 mei maakte Bonte al gebruik van de nieuwe wettelijke basis om nagelstudio Fashion Nails, eveneens gevestigd op de Leuvensestraat te sluiten.

“Na herhaaldelijke controles van de inspectie en de politie bleek dat er heel wat jonge Vietnamese meisjes uitgebuit worden”, aldus Bonte toen. “Tijdens de hoorzitting met de uitbater, het personeel en de eigenaar werden verschillende tegenstrijdigheden verteld. Omdat bleek dat het om een ernstige vorm van mensenhandel ging, heb ik beslist om de zaak met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde tijd te verzegelen.”

Volgens de Vilvoordse burgemeester werden de jonge meisjes er niet alleen onderbetaald, maar leefden ze er ook in erbarmelijke omstandigheden. “Tijdens de inspectie werden verschillende inbreuken vastgesteld. Zo werkten de meisjes voor een hongerloon en moesten ze er overnachten tussen de chemische producten, wat niet verantwoord is”, klonk het. “Bovendien liepen er ook zeer jonge kinderen rond.”

Bonte beloofde toen als dat soortgelijke handelszaken in de stad grondig gecontroleerd zouden worden. En zo geschiedde. Op 19 juni heeft de politie van de zone VIMA (Vilvoorde-Machelen) samen met andere diensten een controle gehouden op illegale economie, onder meer in nagelstudio Nails City in de Leuvensestraat. Daarbij werden weer een resem pv’s opgesteld.

Na de uitbater gehoord te hebben besliste hij vandaag om ook deze zaak te sluiten. “Ik kan om evidente redenen niet te diep ingaan op de details maar het gaat opnieuw duidelijk om mensenhandel. Dat is dus twee keer op rij. Verder is er sprake van overbewoning, geen verblijfspapieren en jonge Vietnamese meisjes die flagrant worden uitgebuit.”

De nagelstudio blijft zeker tot september gesloten, al was hij vandaag gewoon nog geopend. “Mijn oproep blijft gelden naar het Brusselse en Federaal parket toe om zich hier te richten. Ik heb intussen dat ze daar wel degelijk mee bezig zijn.”

“Mensenhandel in nagelstudio’s is een fenomeen dat de laatste tijd de kop op steekt”, weet de sp.a’er. “Uit onderzoek bleek dat alvast de nagelstudio Fashion Nails een link heeft met soortgelijke handelszaken die de laatste maanden als paddenstoelen uit de grond kwam geschoten rond de Beurs in Brussel. Ik heb het parket dan ook gevraagd om grondige controles uit te voeren in nagelstudio’s in de hoofdstad, maar ook in de ruimere regio rond Brussel zodat nog meer meisjes uit hun penibele situatie gered kunnen worden.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise