Open Vld zet in op actieplan voor horeca en handel

Open Vld pakt uit met een rist verkiezingskandidaten die allemaal een nauwe link hebben met of zelf actief zijn in het horecaleven. Het gaat onder meer over Jentl Meert van restaurant Tante Germaine en Alain Poot, cafébaas van Het 13de Gebod. Zij gaven mee de nodige input voor het ‘Horeca & Handel 2.0’-actieplan.

“Onder impuls van Open Vld heeft het stadsbestuur de afgelopen jaren zwaar geïnvesteerd in de publieke ruimte van het handelscentrum. Het is nu zaak om al die investeringen te laten renderen”, aldus lijsttekker Jo De Ro. “Bij het opnieuw aanleggen van het Rooseveltplein willen we aan de westkant een belevingsplein creëren met ruimte voor grotere terrassen, een kleine speeltuin, banken, bomen en gras. De voetpaden langs beide zijden van de Rooseveltlaan moeten breed genoeg worden zodat horecazaken die daar gelegen zijn eindelijk ook een terras kunnen installeren.”

Open Vld pleit voor een nog nauwere samenwerking tussen de stad, handelaars en horea. Daarbij wordt gedacht aan een maandelijkse koopavond en de invoering van een ‘belevingscheque’. Ook taxibedrijven zouden hun rol moeten spelen. “De stad zou met hen afspraken moeten maken om op traditionele avonden waar er gewinkeld of gegeten wordt, mensen vlot en veilig thuis te krijgen. De kostprijs zou door alle actoren samen kunnen gedrukt worden.”

Een centrummanager moet dan weer startende handelaars en horeca-uitbaters actief zoeken én helpen. “Ook het ontwikkelen en uitrollen van een marketingverhaal voor ons handelscentrum is een belangrijk punt.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise