Twee weken technische inspecties aan viaduct

Het Agentschap Wegen en Verkeer en De Werkvennootschap voeren nog tot en met zondag 15 oktober technische inspecties uit op het viaduct van Vilvoorde. De volledige capaciteit van drie rijstroken per rijrichting blijft beschikbaar, maar het Vlaams Verkeerscentrum verwacht licht vertraagd verkeer door de snelheidsbeperking van 70km/u in de werfzone en door de verbinding van de buitenring (richting Antwerpen/Gent/Bergen) die tijdens de eerste week ingekort zal worden.

De inspecties zullen gebeuren met een “laagwerker” die op de pechstrook van het viaduct zal rijden. Een laagwerker is een rijdende constructie waar een platform aan hangt, zodat experten de onderkant van een brug kunnen inspecteren. Om veilig te kunnen werken, wordt op het viaduct een snelheidsbeperking van 70km/u ingesteld.

Gezien de aard van de toekomstige werken aan de onderkant van het viaduct wordt ook een volledige asbestinventarisatie uitgevoerd. Dit laat toe om na te gaan hoe een mogelijke sanering hiervan volgens de regels van de kunst zou kunnen plaatsvinden vooraleer met aanpassingen aan het viaduct gestart wordt.

Het viaduct wordt geïnspecteerd als voorbereiding op de herinrichting van de Ring rond Brussel.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise