Geen verkeer in Leuvensestraat tot eind dit jaar

Het Vilvoords schepencollege heeft beslist om tot eind 2016 geen doorgaand verkeer toe te laten in het tweede deel van de Leuvensestraat tussen de Nowélei (Jean-Baptiste) en de Witherenstraat.

Op maandag 1 augustus, starten de werken in het derde deel van de Leuvensestraat van de Witherenstraat tot aan de Vijfhoek. Het tweede deel van de Leuvensestraat toch voor een korte tijd opstellen, zou voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgen.

De werkzaamheden in het stadscentrum van Vilvoorde zijn in volle ontwikkeling. Het eerste deel van de Leuvensestraat van de Grote Markt tot aan de Nowélei (Jean-Baptiste) is samen met de Guldenschaapstraat en de Varkensmarkt volledig afgewerkt. Ook het tweede deel van de Leuvensestraat steekt al volledig in een nieuw jasje. Op maandag 1 augustus begint de aannemer dan met de werken in het derde deel van de Leuvensestraat van de Witherenstraat tot aan de Vijfhoek. Omdat het kruispunt met de Witherenstraat vanaf dan wordt heraangelegd, heeft het schepencollege beslist om ook de komende weken het kruispunt volledig afgesloten te houden. Dit betekent dat er tot het einde van de werken (december 2016) geen doorgaand verkeer zal zijn in het tweede en het derde deel van de Leuvensestraat.

“Aangezien er tijdens de werken geen gemotoriseerd verkeer mogelijk is in het derde deel van de Leuvensestraat, zijn de huizen en handelszaken daar enkel te voet bereikbaar. Dit betekent dat er ook geen leveringen met gemotoriseerde voertuigen mogelijk zijn.”, vertelt schepen voor leefmilieu, lokale economie en toerisme, Viviane Schaessens. “Wanneer de toestand van de werken het toelaat, kunnen er eventueel wel afspraken met de aannemer gemaakt worden rond leveringen.” Zolang de werken in het derde deel van de Leuvensestraat duren, worden er in het tweede deel van de Leuvensestraat dezelfde laad- en lostijden voorzien als in het eerste deel van de Leuvensestraat. Dit betekent dat laden en lossen kan plaatsvinden van maandag tot vrijdag tussen 7 en 10 uur en tussen 18 en 21 uur en op zaterdag tussen 7 en 10 uur.

“Tijdens de openingsuren laten laden en lossen, zou immers echt geen goed idee zijn.”, gaat Viviane Schaessens verder. “Het tweede deel van de Leuvensestraat is immers een drukke wandel- en fietsstraat. Wagens die komen laden en lossen moeten draaien in de straat en dit zou vooral tijdens de openingsuren voor zeer gevaarlijke situaties kunnen zorgen. Door nu dezelfde venstertijden als in het eerste deel van de Leuvensestraat te hanteren, nemen we dat risico weg.”

“Wanneer de werken later dit jaar zijn afgerond, wordt het tweede deel van de Leuvensestraat autoluw.”, vult schepen voor openbare werken, wijkzorg en groen, Katrien Vaes aan. “Het derde deel van de Leuvensestraat krijgt de functie van aanlooproute mét parkeerplaatsen en een heringerichte vijfhoek met een gewijzigde verkeerscirculatie.”

De werken in het centrum van Vilvoorde kaderen in een overkoepelend stadsvernieuwingsproject. Na Watersite en het masterplan voor de stationsomgeving, begon in februari 2015 de herinrichting van het stadscentrum. De Leuvensestraat, de omliggende straten en de Grote Markt krijgen een grondige opknapbeurt. In de loop van 2018 zullen alle werken afgerond zijn.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise