Stappers schenken cheque aan Kasterlinden

Op 29 en 30 augustus stapte het Vilvoordse ‘Basklas!’-team de ‘Oxfam Trailwalker’ in de Hoge Venen. Michel Grillet, Jan Baetens, Bart Perdieus en Tom Janssens legden toen elk 100 kilometer af ten voordele van Oxfam-Solidariteit.

Om aan deze tocht te kunnen en mogen deelnemen dienden ze een bedrag in te zamelen van 1.500 euro. Omdat de zoektocht naar sponsoring dermate vlot verliep dat ze heel vlot boven dit bedrag gingen, besloot het team om een deel van de opbrengst te schenken aan een project dichtbij.

Zo kon het ‘Basklas!’-team een mooi bedrag van 1746,30 euro schenken aan Kasterlinden. Dat is een school in Sint-Agatha-Berchem waar ze kinderen met autismespectrumstoornis, dove en slechthorende kinderen, leerlingen met een taal- of spraakstoornis en slechtziende leerlingen begeleiden en laten groeien.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise