Burgemeester Bonte: 'Zonder steun worden risico's te groot'

Vilvoorde vraagt aan de overheid in totaal 2,28 miljoen euro om het radicalisme en de problematiek van de Syri√ęstrijders onder controle te brengen.

Enerzijds wil de stad een grotere capaciteit voor het politiekorps om terugkeerders en potenti√ęle vertrekkers beter op te volgen, anderzijds wil men ook inzetten op meer integratie en gelijkere kansen, door geld uit te trekken voor straathoekwerkers, een jobclub voor jongeren of een versterking van de moskeewerking.

Het Co√∂rdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) raamt het aantal Vilvoordse vertrekkers naar Syri√ę op 28. Acht onder hen keerden terug, zes sneuvelden. OCAD registreerde 45 Vilvoordenaars als potenti√ęle vertrekkers.

In verhouding tot het bevolkingsaantal is er geen andere stad in binnen- en buitenland die harder getroffen wordt door de radicalisering dan Vilvoorde.

De oorzaken zijn enerzijds te zoeken in contacten met leden van Sharia4Belgium en andere radicale groepen in Antwerpen en Brussel en anderzijds in sociaal-economische factoren. Vilvoorde is de sterkst groeiende stad met heel wat jongeren die opgroeien in moeilijke situaties en kwetsbare gezinnen.

Cocktail

Een explosieve cocktail en dus werkte burgemeester Hans Bonte op vraag van premier Michel een veiligheidsplan uit. Daarin vraagt Vilvoorde de Vlaamse en federale overheid om in totaal 2,28 miljoen euro ter beschikking te stellen voor een reeks maatregelen.

‘Het geld moet dienen voor de verdere uitbouw van jeugdvoorzieningen, de implementatie van het specifieke anti-radicalismebeleid en de versterking van het jeugdwelzijns- en flankerend onderwijsbeleid’, zegt Bonte.

‘Vilvoorde wil onder meer een cel integrale veiligheid uitbouwen die alle inspanningen zou co√∂rdineren en aan kennisopbouw doen, scholen en hulpverleners extra ondersteunen, een meldpunt discriminatie oprichten en binnen de politie een specifieke cel bestaande uit een tiental medewerkers in het leven roepen die potenti√ęle vertrekkers en terugkeerders opvolgt.’

‘Momenteel is er in Vilvoorde maar √©√©n radicaliseringsambtenaar en die kan de vraag nauwelijk bijhouden. We zouden er vier moeten hebben.’

Integrale aanpak

Bonte benadrukte dat Vilvoorde, in de lijn van teksten die de Vlaamse en federale overheid eerder goedkeurden, een integrale aanpak van de Syri√ę-problematiek nastreeft.

Daarbij moet enerzijds werk worden gemaakt van preventie en sensibilisering van radicalisering, waarbij een grote rol weggelegd is voor ouders, het middenveld, scholen, eerstelijnswerkers en straathoekwerk, en anderzijds een politionele en gerechtelijke aanpak.

Hij beklemtoonde voorts dat hij de afgelopen tijd over deze problematiek tal van constructieve gesprekken had met vertegenwoordigers van de Vlaamse en federale regering.

‘Ik heb begrip voor de financi√ęle situatie waarin het land verkeert, maar hoop toch dat men de gevraagde middelen zal kunnen vrijmaken’, aldus Bonte.

Centrumstad

Op termijn moeten er ook andere maatregelen genomen worden. Zo herhaalde Bonte de aloude eis dat Vilvoorde erkend moet worden als centrumstad, zodat bijvoorbeeld de VDAB extra middelen krijgt om de grote jeugdwerkloosheid in deze stad aan te pakken.

Het parket van Halle-Vilvoorde moet gelijkwaardige middelen krijgen als andere parketten in ons land. Volgens Bonte heeft het parket op dit ogenblik niet de capaciteit om de veiligheid in de regio te waarborgen.

Er dient ook werk gemaakt te worden van de uitbouw van een justitiehuis in Halle-Vilvoorde. Bonte vroeg tot slot dat er vaart gezet wordt achter de realisatie van een nieuwbouw waarin de politie, het vredegerecht en politierechtbank in gehuisvest zullen worden.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise