Uplace krijgt fiat van Vlaamse regering

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de ruimtelijke plannen voor het winkelcomplex Uplace. Om tegemoet te komen aan de problemen rond mobiliteit en leefkwaliteit wordt de oppervlakte voor kleinhandel in het hele betrokken gebied met een derde verminderd. Aan de oppervlakte voor Uplace zelf wordt echter niet geraakt. Zo blijft er voor Uplace bijvoorbeeld 55.000 vierkante meter voor retail.

Na een lange dag vergaderen heeft de Vlaamse regering een compromis bereikt over het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan dat onder meer plaats moet bieden aan winkelcentrum Uplace. Dat nieuwe plan was nodig na de vernietiging door de Raad van State vorig jaar. De Raad van State had vooral bezwaren omtrent het mobiliteitsluik van de plannen.

Om tegemoet te komen aan die bezwaren wordt in het nieuwe plan de oppervlakte kleinhandel met een derde verminderd. Ook de oppervlakte aan kantoren wordt ingekrompen. Minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V): “We hebben de kleinhandel in de cluster met een derde gereduceerd ten opzichte van het vernietigde GRUP. Bovendien vragen wij garanties op het vlak van openbaar vervoer, alvorens die mobiliteitsgenererende activiteiten toe te laten. Zo is een hoog frequente busverbinding en een GEN-station opgenomen als voorwaarde”.

Aan de grootte van het winkelcomplex Uplace wordt echter niet geraakt. De oppervlakte aan retail (55.000 vierkante meter), leisure, hotels, enz… uit het oorspronkelijke brownfieldconvenant dat tussen de Vlaamse regering en Uplace was vastgelegd, blijft behouden in een vernieuwd convenant. De Raad van State had bezwaren bij die convenant, met name bij het feit dat de regering optrad als rechter en partij. Volgens Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) is het nieuwe convenant “verfijnd” om tegemoet te komen aan die opmerkingen.

Het ruimtelijk plan is nu voorlopig vastgesteld. Nu volgt nog een openbaar onderzoek met een looptijd van zes maanden. Eventuele bezwaren en opmerkingen worden in het najaar van 2015 opnieuw voorgelegd aan de Vlaamse regering, die op dat ogenblik een definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan kan vaststellen. Nadien kan Uplace dan eventueel een bouwvergunning aanvragen.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise