Premie voor opwaardering woningen in centrum

Met de invoering van de ‘Vilvoordse centrumpremie’ maakt de stad de komende vijf jaar 1.250.000 euro vrij voor opwaardering van woningen in het centrum. Dit nieuwe initiatief komt nog bovenop de al geplande herinrichting en opwaardering van het Vilvoordse handelscentrum.

Doel van deze subsidie is om eigenaars en bewoners aan te zetten tot renovatie en opwaardering van hun woning. Een subsidie tot 70% van de factuurbedragen moet de twijfelaars over de streep trekken.

Een subsidie kan aangevraagd worden voor structurele werken met een subsidie van 70% en maximaal 15 000 euro (het gaat om wonen boven winkel, het wegwerken van onvergunde appartementen of een leegstaande handel omvormen tot wonen); noodzakelijke werken in de woning en aan de gevel met een maximum van 60% en 10 000 euro; en voor gevelreiniging met een maximum van 25% en 1 000 euro.

Voordat een eigenaar of bewoner een subsidie toegezegd krijgt, controleert de stad eerst zelf ter plaatse welke werken noodzakelijk zijn. Enkel die werken komen in aanmerking voor een subsidie.

De nieuwe subsidie treedt in werking vanaf 1 januari 2015. Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst huisvesting, Portaelsstraat 7, tel.: 02 255 47 21, tim.romeyns@vilvoorde.be.

 

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise