'Geen tramlijn door park Drie Fonteinen'

De bewoners van de de Jacob Smitsstraat en Europawijk willen niet dat de sneltramlijn Jette-Vilvoorde-Zaventem door het park Drie Fonteinen zou lopen. Het schepencollege onderzoekt momenteel dit alternatief als onderdeel van haar ‘knelpuntennota’.

‘Niet alleen zal de aanleg van een tramlijn in het park Drie Fonteinen zware schade toebrengen aan een stuk beschermde natuur maar ook aan de aanpalende beschermde holle wegen. En van die natuur heeft Vilvoorde niet te veel in overschot…’, klinkt het.

Het Vilvoordse schepencollege stelde naar aanleiding van het door De Lijn voorgestelde tracĂ© voor de sneltramlijn ‘Jette-Vilvoorde-Zaventem’ een nota op met knelpunten, kritieken Ă©n suggesties. Een van die ‘suggesties’ houdt in dat het traject door het park Drie Fonteinen opnieuw zou bekeken worden .

‘Dit tracĂ© werd in december 2013 in de beslissing van de Vlaamse Regering nochtans terecht niet weerhouden omdat het aan het natuurgebied van het park zware schade zou toebrengen’, zegt bewoner Maxime Stroobant.

De verbijsterde bewoners hebben zich dan ook in de werkgroep ‘Respect voor het domein Drie Fonteinen’ verenigd.

Zowel de inwoners van de wijk rond de Jacob Smitsstraat als deze van de Europawijk wijzen er op dat aan het park en aan de aanpalende holle wegen ernstige schade zou worden toegebracht.

‘Het natuurlijke karakter van het park zou ingrijpend worden aangetast. Het verwijt dat we lijden in het ‘niet in mijn achtertuin’-syndroom laat men maar best op stal vooral omdat in de Jacob Smitsstraat deze achtertuin letterlijk door de tramlijn zou worden in beslag genomen.’

Volgens de bewoners worden ze nu al niet gespaard. ‘Onze wijken hebben fel te lijden onder de ernstige lawaaihinder van de luchthaven, de milieuhinder van het verkeer op de Brusselse ring, het drukke dagelijkse plaatselijke verkeer naar het domein Drie Fonteinen, talrijke grote festiviteiten en fuiven in het park. We nemen dat er wel bij, maar te veel is te veel.’

De werkgroep diende al een bezwaarschrift in bij het schepencollege met de vraag om het standpunt in verband met het park Drie Fonteinen te herzien. Intussen is er ook al een onderhoud geweest met burgemeester Hans Bonte.

‘Als de regeringsbeslissing omtrent Drie Fonteinen niet gerespecteerd wordt, dan moet de heel moeilijke discussie over de tracĂ©s opnieuw volledig geopend worden. Alle tracĂ©s moeten dan besproken worden als men grove discriminaties tussen de diverse locaties wil vermijden’, luidt het.

De werkgroep vroeg eveneens aan het schepencollege om bij De Lijn aan te dringen op een ernstig onderzoek van de alternatieve oplossing: de verdere modernisering en de verbetering van het bestaande busnet.

Volgens burgemeester Bonte loopt de optie die wordt aangehaald zeker niet dwars door het park. ‘Dit is dan ook allemaal zeer voorbarig. Het enige dat wij hebben aangegeven is dat het tracĂ© evengoed net naast het park kan lopen, al of niet door de holle weg, als de tram dan toch door de wijk Kassei komt. Puur in de optiek van: bekijk het eens en wat zijn de voor- en nadelen. Effectief door het park kan trouwens gewoon niet want het is beschermd. Men is in die buurt zeer onterecht grote paniek aan het zaaien…’

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise