'Controles in zone 30 aan scholen blijven nodig'

In de politiezones in onze regio wordt er wel degelijk duchtig gecontroleerd in de zone 30 aan scholen. De politie van de zone VIMA (Vilvoorde-Machelen) controleerde tussen 1 en 12 september 1.310 voertuigen. 576 onder hen reden te snel, liefst 43,96 procent dus.

‘Deze cijfers doen op zich wel schrikken maar ze zijn toch in perspectief te plaatsen. Het gaat wel degelijk de goede richting uit. Maar er moet blijvend gecontroleerd worden’, zegt commissaris Danny Peeters.

In de eerste twee weken van september worden de snelheidscontroles in Vilvoorde en Machelen traditioneel georiënteerd op de schoolomgevingen.

‘De meeste van onze basisscholen liggen in een reguliere zone 30’, zegt commissaris Danny Peeters van de VIMA-verkeerspolitie.

‘Slechts op drie plaatsen is er een specifieke zone 30 schoolomgeving. Dit onderscheid is niet onbelangrijk gezien er op deze plaatsen normaal gezien buiten begin en einde schooltijd een snelheidsregime is van 50 km per uur en de strook waar tijdens begin en einde schooltijd de zone 30 geldt, maximum 300 meter bedraagt.’

De cijfers liegen er dan ook niet om, vooral ‘dankzij’ de drie geciteerde plaatsen. Het gaat om basisschool Klim-Op op de Hendrik I-lei (gewestweg), SBS De Puzzel aan de Romeinsesteenweg (gewestweg) en de Freinetschool in de Elsschotsstraat (industriezone).

Op de Hendrik I-Lei werden tijdens een controle liefst 60 van de 62 voertuigen betrapt. ‘Alles sneller dan 37 km/u werd geverbaliseerd. Daar staat tegenover dat er geen enkel voertuig sneller reed dan 50 km per uur.’

‘Ik heb dan ook de indruk dat het ondanks deze cijfers die op het eerste gezicht doen schrikken toch ook de goede kant uitgaat. In de reguliere zone 30 is het zelfs gemeengoed om zich aan de snelheidslimiet te houden.’

‘Ruim 60 procent doet dit ook doorheen het hele jaar. Je hebt er uiteraard die gepakt worden met 38, 39 of 40 kilometer per uur: dat kan al eens gebeuren. En onze ‘topsnelheid’ bedraagt 62 km per uur, niet toevallig weer op de Elsschotstraat.’

Om de snelheid nog beter onder controle te krijgen is er maar een remedie volgens Peeters. ‘We moeten blijvend controles uitoefenen. Anders zal je zien dat de snelheid zomaar weer omhoog schiet.’

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise