'Ringtram wel de moeite als Uplace er komt?'

De stad Vilvoorde is bereid mee te werken aan een haalbaarheidsonderzoek voor de ringtram maar ziet ernstige knelpunten in het voorkeurstrac√©. ‘Er is veel meer nodig dan wat er nu op tafel ligt’, luidt het.

Vooral de manier waarop de tram over de kanaalbrug moet raken, vervolgens langs de Stationlei moet lopen om dan onder de treinsporen te duiken, is voor burgemeester Bonte één groot vraagteken.

Hij stelt zich ook de vraag of het allemaal wel de moeite loont als Uplace er komt.

De Vlaamse Regering besliste vorige week vrijdag om drie tramtracés van het Brabantnet te realiseren.

‘Uit analyse van het weerhouden voorkeurtrac√© blijkt echter duidelijk dat de grootste ruimtelijke impact van de Ringtram zich op Vilvoords grondgebied bevindt. Wij zijn ‚Äėde moeilijke‚Äô’, zegt burgemeester Hans Bonte (Sp.a).

‘Het trac√© doorkruist, in vergelijking met de andere betrokken gemeenten, heel wat meer woonwijken, groene zones en het centrum van Vilvoorde.’

Het college heeft een inventaris klaar van knelpunten en moeilijkheden die een gedegen oplossing moeten krijgen om de realisatie van de Ringtram een kans te geven.

‘Zonder deze oplossingen dreigt de leefbaarheid van tal van wijken zwaar gehypothekeerd te worden en dreigt de verkeersknoop op Vilvoords grondgebied nog strakker te worden.’

‘Concreet denk ik onder meer aan de wijken Koningslo en Kassei waar heel wat parkeerplaatsen zouden sneuvelen zonder alternatief.’

Vragen bij haalbaarheid

Dé hamvraag voor Bonte is echter de manier waarop de tram over de brug en via de Stationlei aan het station moet komen.

‘Wat met de busstrook en het op en neer halen van de brug? De technische haalbaarheid baart mij zorgen. Ik neem aan dat we dan ook spreken over een inrichtingsstraat op de Stationlei. Dat zal ongetwijfeld zijn weerslag hebben op de bereikbaarheid van bepaalde straten. Ook over de onderdoorgang van het station is veel onduidelijkheid.’

Alternatief voor 20.000 autobewegingen

De concrete uitwerking van het tracé gepaard gaan met de uitwerking van een grondig nieuw flankerend mobiliteitsplan.

In datzelfde verband vraagt het stadsbestuur dan ook duidelijkheid over de toekomst van het RUP VSGB, dat dreigt vernietigd te worden en betrekking heeft op de invulling van de site achter het station, én Uplace.

‘De Ringtram heeft de ambitie om 20.000 autobewegingen per dag van een alternatief te voorzien’, gaat Bonte verder. ‘Dit correspondeert met de verwachte mobiliteitsproblemen die voortvloeien uit de realisatie van Uplace. Daarmee riskeert elke ‚Äėwinst‚Äô onmiddellijk vernietigd te worden.’

Het Vilvoords stadsbestuur vraagt hieromtrent meer duidelijkheid aan de Vlaamse overheid.

‘Is al die miserie en zijn al die financi√ęle inspanningen wel de moeite als ‚Äėzottigheden‚Äô als Uplace er komen?’, vraagt Bonte zich luidop af.

BANNER VILVOORDE

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise