Illegaal containerpark verzegeld in Ternat

De politie Tarl en de milieuambtenaar van Ternat hebben vanmorgen aan de Waterkant een illegaal containerpark en stort verzegeld.

De loods met containers ligt in landbouwgebied en wordt uitgebaat door een Pool.

De zaak kwam vorig jaar aan de oppervlakte na klachten bij de milieuambtenaar. De uitbater reageerde echter niet op schriftelijke aanmaningen en processen-verbaal.

‘Pas toen gedreigd werd met een verzegeling, heeft hij de site opgeruimd’, aldus milieuambtenaar Jurgen Thiebaut.

‘Ondertussen is hij echter herbegonnen en bij een laatste controle werd ons de toegang geweigerd. Als gevolg hiervan werd vandaag om 10 uur de inrichting verzegeld.’

De man heeft twee weken de tijd om bij de Vlaamse minister van Leefmilieu in beroep gaan, maar een eventuele beroepsprocedure schorst de bestuurlijke maatregelen niet.

containerpark waterkant ternat 1