Eenrichting in Postweg Vlezenbeek tijdens offerfeest

In het slachthuis in Vlezenbeek op de Postweg (slagerij Froidmont) worden vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 oktober schapen geslacht in het kader van het Islamitisch offerfeest.

De slachtinrichting verwacht dat 5 oktober de drukste dag zal zijn met een piek tussen 10 en 16 uur. Die dag wordt vanaf 9 uur een aangepast verkeersplan in werking gesteld (zie plan onderaan).

Twee stewards leiden de verkeersdoorstroming in goede banen. De rotonde in Vlezenbeek wordt gevrijwaard om een blokkering ervan te vermijden.

In de toegestane rijrichting op de Postweg (van Anderlecht naar Vlezenbeek) geldt een snelheidsbeperking van 30 km/uur.

De slachtinrichting van het slachthuis in Vlezenbeek is vergund als een tijdelijke slachtinrichting.

Wie dieren laat slachten in een tijdelijke slachting moet beschikken over een door de gemeente afgeleverd slachtbewijs, waar de gegevens op vermeld staan die door het FAVV en het Beltrace opvolgingssysteem  worden vereist.

Het gemeentebestuur stelt personeel ter beschikking zodat de slachtbewijzen in het slachthuis zelf kunnen worden afgeleverd.

De retributie bedraagt 10 euro. Er worden naar schatting zo’n 2.400 slachtbewijzen afgeleverd.

Vorig jaar was er een quotum vastgelegd van 2.400 schapen per dag. Het college van burgemeester en schepenen heeft opnieuw een quotum vastgelegd van maximum 2.500 schapen per dag.

Er is een coöperatieve samenwerking tussen het FAVV en het slachthuis in Vlezenbeek. Een dierenarts ziet toe op de toepassing van de regelgeving.

Op 3 oktober worden ook levende schapen verkocht. Het FAVV voorziet eveneens steekproeven bij particulieren. Volgens de godsdienst wordt er immers onbedwelmd geslacht, maar volgens de wetgeving mag je dit niet als particulier.

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw heeft een principieel probleem met de rituele slachtingen, maar de wet laat het momenteel niet toe rituele slachtingen te beletten.