Acht dagen proefsleuvenonderzoek op N8 in Roosdaal

Op de Ninoofsesteenweg (N8) in Roosdaal start maandag 25 januari start een aannemer met het maken van proefsleuven.

De werken, in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), nemen acht dagen in beslag en brengen beperkte verkeershinder met zich mee. Het gaat om voorbereidende werken voor de herinrichting van de Ninoofsesteenweg die dit voorjaar van start gaat.

De aannemer maakt 24 proefsleuven in de Ninoofsesteenweg tussen het kruispunt met de Ramerstraat en Daalbeekstraat en dat met de Poelkveldstraat.

Een proefsleuvenonderzoek geeft een overzicht van welke nutsleidingen waar in de ondergrond liggen. Die resultaten worden besproken met de nutsmaatschappijen waarna wordt bepaald welke leidingen moeten verplaatst worden in functie van de herinrichting.

De eerste vier dagen wordt er gewerkt aan de kant van de rijweg richting Brussel. De volgende vier dagen werkt de aannemer aan de kant van de rijweg richting Ninove.

Er wordt gewerkt met een mobiele werf. Het rechtse rijvak wordt hierdoor plaatselijk ingenomen. Het verkeer kan over het tweede rijvak de werfzone passeren.