Verstrengde regels rond afvoer van regenwater

Met een nieuwe stedenbouwkundige verordening over de afvoer van hemelwater wil de provincie Vlaams-Brabant problemen van wateroverlast en verdroging aanpakken. Regenwater zal vanaf 1 januari niet meer naar het riool mogen vloeien.

Vandaag is er al een een provinciale stedenbouwkundige verordening die bepaalt dat men bij het aanleggen, heraanleggen en uitbreiden van een verharding, het hemelwater dat op die verharding valt, op het eigen terrein moet infiltreren en dat men dat hemelwater niet van het eigen terrein mag afvoeren.

“De nieuwe hemelwaterverordening breidt het toepassingsgebied uit door dit ook te laten gelden wanneer men een andere constructie dan een verharding bouwt, herbouwt of uitbreidt. En dat niet enkel voor verhardingen op privaat domein, maar ook op het openbaar domein”, zegt gedeputeerde voor Waterlopen Bart Nevens (N-VA).

Concreet stelt de verordening dat hemelwater dat op verhardingen of andere constructies valt, op het eigen terrein gescheiden moet blijven van afvalwater. Het mag niet worden aangesloten op een waterafvoer of riolering en het moet op eigen terrein verwerkt worden. Dat wil zeggen dat het de norm wordt om hemelwater op het eigen terrein te laten infiltreren of op te vangen in een regenwaterput. De nieuwe verordening treedt in voege op 1 januari 2024 voor privéterrein en vanaf 7 januari 2025 voor openbaar terrein.

“De nieuwe provinciale stedenbouwkundige verordening is niet alleen een krachtig instrument om klimaatbestendigheid te bevorderen, maar ook om het bewustzijn rond duurzaam waterbeheer te vergroten. Het bevordert een verandering in denkwijze en stimuleert innovatie op het gebied van waterbeleid”, besluit gedeputeerde Bart Nevens.

Topartikels bij Goeiedag.be