Politiezones AMOW en TARL zetten grootscheepse controleactie rond illegale economie op

Op zaterdag 4 februari 2023 vond in de gemeenten Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel en Dilbeek een grootschalige en succesvolle controleactie plaats waarbij opnieuw een aantal lokale ondernemingen en handelszaken de politie- en inspectiediensten over de vloer kregen. Voor deze actie sloegen de teams Illegale Economie van de drie politiezones van PACE (Politie-associatie Centrum bestaande uit PZ AMOW, PZ Dilbeek en PZ TARL) voor het eerst de handen in elkaar geslagen om hun draagkracht te optimaliseren.

Naast de politiediensten waren ook de inspectiediensten aanwezig van RSZ, RVA, FOD Volksgezondheid, de Vlaamse Inspectiedienst, Dienst Vreemdelingenzaken en de Douane. Het parket Halle-Vilvoorde vaardigde een juriste af om het fenomeen illegale economie mee op te volgen.

Tijdens deze actie werden in totaal meer dan 40 handelszaken gecontroleerd. Daarbij werd van ongeveer 120 personen de identiteit gecontroleerd en werd er nagegaan of zij door de politie gekend waren of gezocht werden.

In de gemeente Dilbeek werd een cannabis “grow shop” aan een grondige controle onderworpen. Op hetzelfde moment klopten in Asse, Merchtem en Wemmel inspecteurs aan bij autohandelaars, een gokkantoor, lokale horeca en dagwinkels. ‘s Avonds werden ook restaurants, sushi-shops, pizzeria’s en enkele ondernemingen uit de erotische sector aan een controle onderworpen. Op dit moment werden al meer dan 40 inbreuken vastgesteld.

Tijdens deze actie werden in totaal drie handelszaken met onmiddellijke ingang gesloten. Zo werden in de gemeente Wemmel twee horecazaken gesloten. Één van hen moest daarbij op last van het Arbeidsauditoraat worden verzegeld. Daarnaast werd ook in de gemeente Merchtem een niet vergunde shishabar ontruimd en met onmiddellijke ingang gesloten. De uitbater van deze bar beschikte niet over de nodige vergunningen, maar bediende toch  een veertigtal klanten in zijn zaak. Al snel werden ook de technische gebreken van het pand zichtbaar waaronder een hete kolenkachel die op een gammele tafel stond in de achterbouw van het pand en dat zonder enige branddetectie of een geschikt brandblusapparaat in de buurt. Daarnaast werden elektriciteitskabels willekeurig vertakt en aangesloten. Ook had het brandblusapparaat al sinds 2012 geen nieuw keuringsvignet meer gekregen. De Douane nam bovendien ook illegale tabak en rookwaren in beslag voor vernietiging. Bij deze actie werden ook drie personen die illegaal in ons land verbleven en tewerkgesteld werden van hun vrijheid benomen.

Tot slot werd in Zellik (Asse) bij een inval een schrijnend geval van mensenhandel en seksuele uitbuiting in een massagesalon vastgesteld. Hoewel het salon een officieel geregistreerde vennootschap betrof, werd tijdens de vaststellingen al snel duidelijk dat de leef- en werkomstandigheden in het pand geheel ondergeschikt waren aan het winstbejag van de zaakvoerders.

Ondanks verschillende soortgelijke controles in het jaar 2022 is het duidelijk dat heel wat lokale ondernemers nog steeds de ernst van wat ze doen niet begrepen hebben. Bij 25 van de 41 gecontroleerde handelszaken werden in totaal meer dan 40 inbreuken vastgesteld. Bij de meeste van deze handelszaken was er sprake van een hercontrole en werden er bij vorige acties ook al verschillende inbreuken vastgesteld. Ze werden al geverbaliseerd voor inbreuken op de sociale, economische en financiële wetgeving. Dit toont nogmaals aan dat dergelijke controleacties absoluut noodzakelijk blijven.

Illegale en malafide ondernemingen liggen soms mee aan de basis van de financiering van aanverwante, criminele activiteiten. Daarnaast is het misbruik van goedkope en illegale werkkrachten legio.

Het succes van deze actie is uiteraard mede te danken aan de goede samenwerking tussen de teams Illegale Economie binnen de politieassociatie PACE (PZ AMOW, PZ Dilbeek en PZ TARL). De goede samenwerking zorgt ervoor dat het in de toekomst moeilijker zal worden voor malafide ondernemingen om in onze regio onder de radar te blijven. In de nabije toekomst zullen soortgelijke controleacties volgen. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk