Motor laten keuren kan voortaan in Zellik

Op 1 januari 2023 voerde Vlaanderen de motorfietskeuring in, meer specifiek voor motorfietsen boven de 125 cc voor de tweedehandsverkoop en na een ongeval. Het keuringscentrum in Zellik is een van de centra waar dit mogelijk zal zijn.

Motorfietsen zullen dus niet standaard onderworpen worden aan een periodieke keuring zoals dat bij personenwagens wel het geval is. De motorfietsen worden technisch gekeurd op hun veiligheid, milieu- en geluidsimpact. Het achterliggende doel is vooral het verhogen van de verkeersveiligheid. 

Niet alle motorfietsen vallen onder de nieuwe verplichting. Concreet gaat het om motorfietsen, driewielers en vierwielers met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van meer dan 125 cc en elektrische of hybride motorfietsen met een maximumvermogen groter dan elf kilowatt en een maximumsnelheid hoger dan 45 kilometer per uur.

Het accent van de motorfietskeuring zal liggen op de verkeersveiligheid en de milieu- en consumentenbescherming. Er zijn een aantal technische domeinen waarop een motorfiets zal gecontroleerd worden: de remuitrusting, de stuurinrichting, de lichten en reflectoren, de ophanging, het chassis, een emissiemeting en een auditieve beoordeling.

Verwacht wordt dat jaarlijks ongeveer 30.000 keuringen voor verkoop en zo’n 200 keuringen na ongeval zullen gebeuren. De motorfietskeuring zal plaatsvinden in ruim de helft van de keuringscentra, met een mooie geografische spreiding over heel Vlaanderen. In onze regio is het aantal centra dat ingeschakeld wordt eerder beperkt. Vanaf 1 januari zal het mogelijk zijn om de motor te laten keuren in het keuringscentrum van Zellik of, en dat is al wat verder, in Dendermonde. De motorfietskeuring zal steeds op afspraak gebeuren.

Topartikels bij Goeiedag.be