3Wplus opende duurzame demowoning in Opwijk

3Wplus, actief als Energiehuis voor de 35 gemeenten in Halle-Vilvoorde, kocht in de Heirbaan in Opwijk een leegstaand pand aan dat dit jaar gerenoveerd zal worden tot een duurzame en betaalbare woning, los van gas en stookolie. “De demowoning moet als voorbeeld dienen voor iedereen in de regio met bouw- of renovatieplannen,” zegt Monique Van der Straeten, voorzitter van de Raad van Bestuur van 3Wplus. “Onze belangrijkste opdracht is immers het begeleiden van mensen bij het duurzaam en energiezuinig maken van hun woning.”

In de demowoning zullen er op regelmatige tijdstippen kijkdagen georganiseerd worden. Verschillende renovatiecoaches zullen op die momenten aanwezig zijn om uitleg en rondleidingen te geven. Voor de bezoekers is er ruimte om vragen te stellen. Nadien kunnen ze ook begeleiding krijgen bij hun bouw- of renovatieproject of worden ze doorverwezen naar de juiste diensten.

De demowoning zou tegen eind dit jaar afgewerkt moeten zijn. “De eerste werken zijn achter de rug. Zo is de woning al losgekoppeld van het gasnet. We kiezen er bewust voor om niet met gas te verwarmen omwille van de CO₂-uitstoot en de steeds duurder wordende gasprijs,” aldus projectcoördinator Thijs Stegen. “De woning zal verwarmd worden met een warmtepomp. Ze wordt volledig geïsoleerd en uitgerust met onder meer hoogrendementsbeglazing, zonnepanelen, een groendak en een regenwaterput. We willen een energielabel A behalen, wat ook de Vlaamse doelstelling is voor 2050.”

Al deze energiebesparende maatregelen zijn uiteraard niet gratis. Met de demowoning wil het Energiehuis ook tonen hoe zo’n renovatie financieel aangepakt kan worden. “Als renoveerder kom je in aanmerking voor premies en renteloze leningen. Ook daarin willen wij de mensen wegwijs maken,” gaat Stegen verder. “Voor onze demowoning vragen we zelf premies aan. Het gaat toch om enkele tienduizenden euro’s.”

Na afloop van de renovatie en de kijkdagen zal de demowoning verhuurd worden via een sociaal verhuurkantoor (SVK). “In onze regio is er, net zoals in heel Vlaanderen, nog altijd een groot tekort aan sociale woningen”, weet Van der Straeten. “Hopelijk kunnen we met ons project eigenaars van leegstaande woningen en investeerders overtuigen om ook te renoveren en sociaal te verhuren.”

Voor wie kiest voor sociaal verhuur, zijn er extra steunmaatregelen. “Er wordt vanuit Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant heel wat moeite gedaan om investeerders financieel te ondersteunen om hun woning na renovatie sociaal te verhuren”, weet gedeputeerde Gunther Coppens, bevoegd voor Wonen. “Zo voorzien we vanuit de provincie Vlaams-Brabant een SVK-premie van 10.000 euro voor iedere gerenoveerde woning die voor het eerst sociaal verhuurd wordt.”

De Opwijkse burgemeester Inez De Coninck hoopt alvast dat veel inwoners van haar gemeente en andere gemeenten in Halle-Vilvoorde inspiratie komen opdoen in de demowoning. “Eigenlijk is deze demowoning het huis van de toekomst. Door de stijgende energieprijzen en de klimaatproblematiek moeten we met z’n allen energiezuiniger wonen. Hier in de demowoning kan je ontdekken hoe je dat kan bereiken.” (eb)

Topartikels bij Goeiedag.be