Ene sluikstort na het andere in zone Cargovil: “Ofwel meer budget om op te kuisen ofwel sluiten we parkeerstroken af met betonblokken”

De sluikstortproblematiek in de industriezone Cargovil loopt de spuigaten uit. De ene grote hoop afgekieperd vuil volgt er op de andere. De verschillende betrokken partijen wijzen naar mekaar. Een structurele oplossing is voorlopig nog veraf al dreigt Vilvoorde met het afsluiten van de parkeerstroken als er niet meer budget wordt vrijgemaakt voor de opkuis.

“De situatie is daar inderdaad schrijnend en zorgt voor heel wat frustratie”, zegt Vilvoords schepen van Openbaar Domein Katrien Vaes (Open VLD). “Het betreft hier een gewestweg in een uitgestrekt bedrijventerrein waar er ’s avonds geen tot weinig sociale controle is en waar ook heel wat geparkeerde vrachtwagens voor overlast zorgen. Daar het een gewestweg is, is het gewest bevoegd voor opruiming.”

En daar wringt het schoentje volgens Vaes. “Het komt er eigenlijk op neer dat – behoudens wanneer het een gevaarlijke situatie betreft – sluikstorten slechts één keer om de acht weken worden opgeruimd. Heel wat sluikstorten blijven dus lange tijd liggen.”

De stad heeft al diverse keren aangekaart bij het Vlaams Gewest dat dit niet acceptabel is. “Men heeft de laatste keren onomwonden bevestigd dat men niet over de nodige mensen en middelen beschikt om de frequentie op te drijven. Het opdrijven van de frequentie van ophaling moet bovendien gecombineerd worden met ondersteunende maatregelen naar bijvoorbeeld inrichting om een maximaal resultaat te kunnen bereiken. Diverse alternatieven werden al onderzocht doch alle maatregelen hebben een dusdanige financiële impact waarvoor de stad eigenlijk niet moet en kan opdraaien. Een parkeerverbod van vrachtwagens zou een mogelijkheid kunnen zijn, net als het inzetten van camera’s. Dit vraagt echter opnieuw een enorme investering aan mensen en middelen…”

“Het klopt dat onze aannemers om de twee maand algemene opruimbeurten doen”, bevestigt Anton De Coster, woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Maar in Cargovil wordt er, omwille van de aanhoudende sluikstortproblematiek daar, bijkomende opruimbeurten gedaan zijn, tussen de algemene opruimbeurten in. In de praktijk zijn de sluikstorten er sinds begin dit jaar dus maandelijks opgeruimd. Wij merken jammer genoeg ook dat dit niet voldoende is, en dat het vuil zich tussen die opruimbeurten door blijft opstapelen langs de Woluwelaan.”

“We hebben daarom enige tijd geleden aan de stad voorgesteld om een aanvullend reglement in te voeren dat vrachtwagens verbiedt om te parkeren langs de Woluwelaan. Want onze wegeninspecteurs stellen vast dat sluikstorters vooral vuil achterlaten tussen de vrachtwagens. De overtreders doen dat waarschijnlijk daar, omdat ze daar minder zichtbaar zijn voor passanten. We hebben van de stad nog geen reactie gekregen op dit voorstel, maar we zullen het zeker nog eens voorleggen. “

Burgemeester Hans Bonte (Vooruit) is de situatie al langer beu. “Het is een ellendige lange rij van sluikstorten tussen de gestalde vrachtwagens en de bermen, en dit zowel op het grondgebied van Vilvoorde, Zemst als Grimbergen. Dit werd recent opnieuw bovenaan de agenda gezet van het overleg tussen de stad en AWV. Op de suggestie dat we misschien Incovo moeten inschakelen om dit systematischer te doen, waarna de opruimfactuur door AWV kan betaald worden kwam het antwoord dat ze geen budget hebben. We gaan hopelijk nog dit jaar met de minister samenzitten. Ofwel komt er meer budget om die zone systematisch op te kuisen ofwel gaan we tegen de goesting van de bedrijven ingaan en effectief de parkeerstroken schrappen, desnoods met betonblokken.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise