Overlegcomité: wat verandert er vanaf 1 oktober?

Het Overlegcomité heeft vandaag de epidemiologische toestand besproken. Gezien de grote verschillen in vaccinatie is er gekozen voor een gedifferentieerde aanpak.

Het Comité stelt vast dat het aantal nieuwe besmettingen stabiliseert. Ook het aantal hospitalisaties is na een periode van langzame stijging (sedert juli) de voorbije week voor het eerst gedaald. Toch zijn er grote verschillen. In Vlaanderen is er een dalende incidentie, in Wallonië een lichte stijging en in Brussel een stabilisatie van de besmettingscijfers op een hoog niveau. Voorzichtigheid blijft dus geboden.

Vooral de vaccinaties zijn doorslaggevend in het onder controle houden van de hospitalisaties en de bezetting op intensieve zorgIn België is 91,8% van de personen ouder dan 65 en 71,9% van de totale bevolking volledig gevaccineerd, al bestaan er grote verschillen qua vaccinatiegraad.

We behoren met deze algemene vaccinatiecijfers niettemin tot de best presterende landen van de Europese Unie én de wereld. Dat vertaalt zich ook in de hospitalisaties. Over de periode 1 januari 2021 tot 8 augustus 2021 werden 19.723 COVID-19-hospitalisaties geregistreerd, waarvan 2,1% patiënten volledig gevaccineerd waren en 6,4% gedeeltelijk gevaccineerd.

In het licht van deze situatie, heeft het Overlegcomité een reeks beslissingen genomen.

Mondmasker en afstand houden

Vanaf 1 oktober blijft het dragen van het mondmasker voor personen ouder dan 12 jaar verplicht in volgende omstandigheden:

  • de binnenruimtes van het openbaar vervoer, de stations en luchthavens;
  • de zorginstellingen;
  • het personeel en de klanten bij de medische en niet-medische contactberoepen;
  • bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen met meer dan 500 personen binnen.

Deze verplichtingen vormen een federale sokkel die geldt voor het hele land. Regionale overheden voorzien strengere verplichtingen indien de epidemiologische situatie dit vereist. Zo is het in Asse wel verplicht om een mondmasker te dragen in de publieke ruimtes van het gemeentehuis en het Sociaal Huis. Ook op plaatsen waar het te druk is (onder meer aan de ingang van de scholen) is het dragen van een mondmasker aanbevolen.

Cafés en nachtleven

Vanaf 1 oktober is dansen opnieuw toegelaten in cafés. Ook discotheken, dancings en nachtclubs kunnen opnieuw openen op voorwaarde dat het Covid Safe Ticket gebruikt wordt en de luchtkwaliteit en ventilatie verzekerd zijn via verscherpte protocollen.

Covid Safe Ticket

Het Covid Safe Ticket is een bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve PCR-test of van een herstelcertificaat. Het is een geschikt alternatief voor beperkende maatregelen of sluitingen in die steden en gemeenten waar men geconfronteerd wordt met een aanzienlijke verslechtering van de epidemiologische situatie.

De deelstaten moeten via een decreet of ordonnantie een reglementaire basis voorzien om het gebruik van het Covid Safe Ticket vast te leggen. Er wordt nagedacht over de eventuele uitbreiding van het Covid Safe Ticket tot publiek toegankelijke plaatsen binnen met een epidemiologisch risico.

Organisatoren van indoor evenementen met 500 of meer toeschouwers en voor outdoor evenementen met 750 of meer toeschouwers, kunnen vanaf 1 oktober al gebruik maken van het Covid Safe Ticket. In dat geval vallen de verplichtingen inzake CIRM/CERM weg.

Het mondmasker en sociale afstand zijn bij die evenementen ook niet langer verplicht. De organisatoren van dergelijke evenementen moeten dan wel op voorhand toelating vragen aan de lokale overheid.

Reizen

De inreiscontroles werden de afgelopen weken verscherpt en opgedreven. Inmiddels worden alle terugkerende of aankomende reizigers gecontroleerd op het invullen van het Passenger Locator Form (PLF).

Ook de deelstaten en lokale besturen hebben het toezicht op testing, tracing, quarantaine en isolatie voor terugkerende reizigers opgedreven.

Voorbereiding beëindiging federale fase

In de komende periode zal het einde van de federale fase verder worden voorbereid.

Het Overlegcomité blijft de epidemiologische situatie nauwgezet opvolgen en komt uiterlijk midden oktober opnieuw samen.

Meer info

Website Crisiscentrum

Topartikels bij Goeiedag.be