“We overleven dit wel”

Davy Moortgat is één van de drijvende krachten achter Radio Oppèk en Oppèk Carnaval. Wat een jubileumjaar moest worden, werd grondig verstoord door het corona-virus. Welke impact heeft het coronavirus op het Opwijkse carnavalgebeuren? Dat wilden we graag voorleggen aan Davy, lid van het organiserende comité De Gatspoëters.

Davy, welke impact heeft de corona-crisis op het Opwijkse carnaval?

Door de corona-uitbreek hebben we zowel het karnavalweekend zelf moeten uitstellen alsook alle wagenbouwactiviteiten van de groepen (in de Fläkt) moeten stilleggen. Voor het weekend zelf is er intussen een oplossing gevonden: alle festiviteiten zullen verschuiven naar het eerste weekend van september (4-5-6 september). De wagenbouw zal terug opgestart worden van zodra dat toegelaten wordt door de overheid.

Zal dat ook leiden tot financieel verlies?

Aangezien we de beslissing tot uitstel tijdig genoeg hebben kunnen nemen, is de financiële impact eerder beperkt. Een aantal gemaakte kosten zijn uiteraard niet meer te recupereren, ik denk dan aan affiches en flyers. Ook de speciale karnaval lintjes voor de lichtstoet waren al in productie (met daarop de originele datum vermeld…). Dankzij een buffer die we de afgelopen jaren hadden aangelegd, overleven we dit wel.

Komt de deelname van groepen van buiten Opwijk niet in gevaar?

We zijn momenteel in contact met alle buiten-Opwijkse groepen die normaal deelnamen aan de stoet. Van een aantal hebben we reeds de bevestiging dat zij ook in september zullen deelnemen, een paar groepen hebben wel al definitief moeten afhaken. Met 11 vaste Opwijkse groepen en een 10-tal losse groepen hebben we sowieso al heel wat deelnemers én een mooie stoet in het vooruitzicht.

Dit moest het weekend van Jerom worden.

Voor Prins Jerom moet het psychologisch toch wel zwaar zijn dat uitgerekend ‘zijn’ carnaval moet worden uitgesteld.

We hebben geregeld contact met onze Prins en proberen hem ook te betrekken bij de genomen beslissingen, want dit moest ook uiteraard ‘zijn’ weekend worden. Daarom dat we ook alles in het werk stellen om toch nog karnaval te kunnen organiseren dit jaar, zowel om ons 2×11 jubileum te kunnen vieren als om Jerom de stoet te kunnen laten openen, wat voor hem de kers op de taart moet worden. Spijtig genoeg zullen de festiviteiten nu net niet samenvallen met zijn verjaardag, maar dat neemt hij er ongetwijfeld wel bij, zolang onze stoet maar uit kan gaan.

Wat met Raddio Oppèk? Gaan de uitzendingen gewoon door of worden zij ook verschoven naar september?

Met de huidige richtlijnen leek het ons onverantwoord om de radio alsnog op te starten, aangezien we tijdens de uitzendingen steeds met een hoop mensen op dezelfde locatie vertoeven. Technisch kan er veel opgelost worden tegenwoordig, maar daar hebben we momenteel niet alle (financiële) middelen toe om dat opgezet te krijgen. Bovendien functioneert onze ‘Raddio Oppèk’ vooral als een opwarmer naar het karnavalweekend zelf toe, wat dit jaar dan toch maar met een sisser zou aflopen. Vandaar dat we graag meeschuiven naar september, de nieuwe vergunningsaanvraag is reeds binnen! Maar om niet iedereen op zijn honger te laten zitten, doen we nu donderdag (2 april) wel een speciale internetuitzending via Facebook/YouTube: De Wagendoop 2.0.

Foto: Kevin (derde van links) met zijn collega’s van De Gatspoëters.

Topartikels bij Goeiedag.be