“Een moeilijk rouwproces”

Een uitvaart in tijden van corona. Erg belastend voor de nabestaanden omdat er maar een beperkt aantal aanwezigen mogen toegelaten worden en de traditionele ‘koffietafel’ niet kan plaatsvinden. We gingen ons licht opsteken bij Uitvaartbegeleiding Gorsen-Fonteyne in Zellik. Wij werden (digitaal) te woord gestaan door Aaron Gorsen die acht jaar geleden in de zaak van zijn ouders stapte. In september vorig jaar zijn zij gestart met de mogelijkheid om een uitvaart volledig te regelen via een website, www.gofon.be. Dit is een volledig nieuw concept in onze sector in België, maar hiermee willen wij inspelen op de nieuwe tendensen in onze maatschappij waar men steeds meer via internet bestelt.

” Het is in deze tijd nog belangrijker om een luisterend oor en een richting gever te zijn voor onze getroffen families”

Het is een bijzondere sector waarin u actief bent. Hoe staat u zelf tegenover uw eigen beroep?

Ons beroep is in deze tijden zeer speciaal. In deze tijden moeten wij juist nog meer de mensen kunnen helpen en bijstaan. Het rouwen en afscheid nemen wordt er niet makkelijker op door de maatregelen, dus hebben wij de rol om families hier op de best mogelijke manier bij te staan. Het is in deze tijd nog belangrijker om een luisterend oor en een richting gever te zijn voor onze getroffen families. Maar dat maakt het juist zo dat wij veel voldoening kunnen halen uit ons beroep, als nadien blijkt dat wij families echt hebben kunnen helpen doorheen een moeilijke periode.

In deze corona tijden zijn uitvaarten met veel personen verboden door de overheid. Hoeveel mensen laten jullie toe? Hoeveel mensen laten jullie toe.

De overheid heeft inderdaad beslist uitvaarten enkel nog toe te laten in beperkte kring. Het is wel zo dat de overheid zich niet wou vastpinnen op een bepaald aantal personen. Ik kan hen hierin volgen omdat je families en de term beperkte kring nu eenmaal niet op het getal zelf kunt afbakenen. Wie gaat er zeggen dat bijvoorbeeld de 21ste persoon niet mag komen op de uitvaart?

De kerk volgt hierin de overheid door zich niet vast te pinnen op een bepaald maximum aantal personen dat wordt toegelaten. Maar crematoria doen dit wel, en laten dus maar een maximum van 20 personen toe in hun aula’s. 

We merken wel dat al onze families begrip hebben voor deze maatregelen. Dit zorgt dus eigenlijk niet voor problemen. Indien families meer mensen zouden willen betrekken bij de uitvaart, kunnen wij ook een mogelijkheid aanbieden om de plechtigheid uit te zenden via livestream. Zodat mensen van thuis de afscheidsplechtigheid kunnen volgen. Sommige mensen kiezen er ook voor om na de periode met corona maatregelen een herdenkingsplechtigheid te organiseren. 

Hoe hebben jullie de service aangepast aan de situatie?

Onze service is nog steeds dezelfde. Wij hebben wel enkele maatregelen genomen zoals plexi schermen in onze kantoren, bezoeken in het funerarium zijn steeds met een beperkt aantal personen, overal is ontsmetting voorzien, … Wel hebben wij sinds enige tijd ook een website waar men uitvaart volledig kan plannen/regelen online. Wij merken nu dat mensen hier toch meer gebruik van maken.

Wat betekent dit verbod voor het rouwproces van de mensen?

Voor families is het niet altijd gemakkelijk in deze tijden. Het is bijvoorbeeld niet gemakkelijk als iemand komt te overlijden in een rusthuis, je hebt dan géén afscheid meer kunnen nemen van die persoon omwille van de huidige maatregelen. Dat lijkt mij echt niet gemakkelijk. 

Op uitvaarten worden er ook vaak knuffels gegeven als teken van steun en dat kan nu ook niet meer. Sommige mensen hebben ook echt nood aan die steun die men van de aanwezigen op de uitvaart krijgt. Doordat nu de plechtigheid in beperkte kring doorgaat, mist men dat. 

Het gehele isolement waar ieder nu inzit maakt het rouwproces er niet makkelijker op. Sommige mensen moeten juist met mensen contact hebben of kunnen praten om doorheen deze periode te geraken.

Merken jullie ook dat er meer overlijdens zijn dan normaal?

Jammer genoeg merken wij dat er momenteel in onze regio meer overlijdens zijn dan andere jaren. 

Zorgen de corona maatregelen voor meer druk bij de mensen van de uitvaartsector?

De maatregelen zorgen niet per sé voor meer druk, ze vragen wel om een goed aanpassingsvermogen. De maatregelen die ons opgelegd werden zijn niet altijd even duidelijk, en vaak moeten wij als uitvaartondernemer zelf uitmaken hoe wij het gaan aanpakken. Door de jaren ervaring die mijn ouders hebben opgebouwd loopt dit wel allemaal goed. 

Ook voor jullie gelden de quarantainemaatregelen. Wat doen jullie als jullie niet aan het werk zijn?

Een wandeling of het lezen van het boek helpt om onze gedachten even te verzetten. 

Topartikels bij Goeiedag.be