Maatregelen tegen corona-virus

Terwijl de meeste sportevenementen worden afgelast (in eerste klasse voetbal spelen de ploegen zonder touschouwers) en ook concerten en grote evenementen (als het carnaval in Halle) op de schop gaan worden ook op het laagste niveau, dat van de gemeenten, maatregelen genomen om de corona pandemie in te dijken.

In Merchtem werd het zang- en dansfeest (vroeger seniorenfeest) afgeschaft en ook de etentjes voor de vrijwilligers en het gemeentepersoneel (die zouden plaats vinden in wzc Ter Stelten) kunnen niet doorgaan. Het wzc zelf neemt maatregelen om zijn bewoners en personeelsleden te beschermen. Het cafetaria van Ter Stelten wordt gesloten voor externe bezoekers en enkel naaste familieleden mogen nog op bezoek komen. Ook het Paasrestaurant van Levedale op 28 en 29 maart wordt geannuleerd.

Ook in Opwijk werden maatregelen genomen. Een aantal eetfestijnen worden afgelast: die van CD&V, GBS De Boot, Oud-Leerlingenbond in ’t Schoolhuis en LRV St-Paulus. Ook de spaghettizwier van VVKB Heiveld, het Eetfestijn Biljartclub De Gouden en het ledenfeest van Vriendenkring Gepensioneerden Spoor zij geschrapt. Dat geldt ook voor CafĂ© Zetta in Nijdrop, de sportdag voor leerlingen van het 3de en 4de leerjaar en een paar evenementen voor jongeren in HTH. Seniorenactiviteiten van Archeduc en Hogeschool worden afgelast. De toneelvoorstellingen van het Mazels Toneel kunnen wel plaats vinden.

  • In Asse worden alle Activiteiten in het Cultuurcentrum Asse met als doelgroep senioren (risicogroep) worden geannuleerd tot en met 12 april 2020. De andere activiteiten gaan gewoon door. Tickets worden dus ook niet terugbetaald omwille van het coronavirus, tenzij de voorstelling effectief geannuleerd wordt. Fuiven in feestzaal ‘t Jass worden geannuleerd tot en met 12 april 2020.
  • Er wordt gekeken met de organisatoren of het evenement op een later tijdstip mogelijk is. Indoor evenementen waar meer dan 1000 personen samenkomen, zijn niet meer toegelaten. Aan organisatoren van evenementen met minder dan 1000 personen wordt gevraagd om het social distancing-beleid om te zetten in concrete maatregelen. Het bestuur legt geen bijkomende specifieke maatregelen op. Het bestuur vraagt wel met aandrang aan de verenigingen en aan de organisatoren van evenementen om met gezond verstand te bekijken of het opportuun is om activiteiten al dan niet te organiseren.
  • De scholen blijven open en focussen zich op hun kerntaak: lesgeven. Aan scholen wordt gevraagd om externe activiteiten zoveel mogelijk in te perken. Oudercontacten kunnen telefonisch verlopen. Schoolfeesten, schooletentjes en meerdaagse (buitenlandse) uitstappen worden afgeraden.
  • Woonzorgcentra moeten de deuren sluiten voor externe bezoekers, met ingang van 12 maart tot het einde van de paasvakantie. Om de werking van de woonzorgcentra niet te ontwrichten, zal er een uitzondering gemaakt worden voor: externe zorgverstrekkers, stagiair(e)s, geregistreerde mantelzorgers en vrijwilligers die instaan voor essentiĂ«le ADL-taken (activiteiten dagelijks leven), bijkomende uitzonderingen kunnen worden toegestaan door directie en CRA (Coördinerend en Raadgevend Arts) (bijvoorbeeld voor palliatieve patiĂ«nten).
Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk