Kort Regio: Wegen en verkeer

Het Agentschap Wegen en Verkeer doet er alles aan om lopende werven verder te laten gaan en vraagt aan de aannemers om de regels rond sociale afstand maximaal toe te passen. Er zijn aannemers die zelf beslissen om een werf stil te leggen. Daarbij vraagt AWV met aandrang om de nodige beveiligingsmaatregelen voor de gesloten werf te nemen. Een overzicht van alle wegenwerken is terug te vinden op www.wegenenverkeer.be.

Topartikels bij Goeiedag.be
Meer kort nieuws