Stad Aalst steunt reddingsplan nieuw Eendracht bestuur

Het stadsbestuur van Aalst wil Eendracht Aalst redden van de vereffening. De club wordt door de Stad Aalst gesteund via een in de tijd beperkte borgstelling van 500.000 euro.

Er zijn wel enkele strenge voorwaarden aan deze borgstelling verbonden, maar het is een heel sterk signaal naar de club, naar haar supporters, naar het nieuwe management en naar de nieuwe investeerder die geloven in de voetbaltoekomst van Aalst en haar legendarische voetbalclub.

Het College van Burgemeester en Schepenen kreeg vorige week een overzicht van de problematische financiële situatie waarin Eendracht Aalst zich bevond door investeerder Patrick Le Juste, bijgestaan door Dirk Adriaenssens en Sven Van den Bogaert.

“De modaliteiten hoe de stad en de investeerder hun eventuele samenwerking kunnen organiseren, werden grondig besproken en onderhandeld. De Stad Aalst zal een waarborg van 500.000 Euro stellen tot uiterlijk 31 december 2018”, aldus een mededeling van de stad.

“Het verlenen van de borg door de stad gebeurt onder strikte voorwaarden. Het is een borgstelling, geen lening of schenking met de garantie voor een apart op te richten VZW structuur voor de Jeugdwerking, voor een voldoende rapportering over Eendracht Aalst aan de Stad Aalst, voor een controle op de nieuw samen te stellen beheersorganen, alsook voor een nieuw te ondertekenen huurovereenkomst.”

Het akkoord zal op de Verenigde Commissie van morgen in detail worden toegelicht.