De Roose gaat uitleg geven over Eendracht Aalst

Frank De Roose, voorzitter van Eendracht Aalst wil de supporters gerust stellen. De Roose die vorige week ontvangen werd op de stad omdat hij al meer dan een jaar geen huurgeld betaalde beseft dat de supporters ongerust zijn.

Wie wil kon via een mail een vraag stellen. De antwoorden worden dan binnenkort gepubliceerd op de website van de club.

De Roose betwist niet dat er geen huur werd betaald, maar vindt dat de stad ook een deel van de boetes moet betalen die de club kreeg omdat het stadion niet in orde was.

De stad onderzoekt deze boetes en vraagt ook facturen aan de club aangaande de zelf gedane investeringen aan het stadion.

Omdat de subsidie die de stad geeft voor de jeugdwerking dreigt verloren te gaan is dit bedrag voorlopig geblokkeerd op een andere rekening.

De club zou ook ieder jaar het lidgeld van de jeugd gebruiken voor het aanzuiveren van de schulden. Bij de supporters lijkt de voorzitter het alvast verkorven te hebben.