Vonnis: Eendracht Aalst toch niet in tweede klasse

Eendracht Aalst mag dan toch niet in tweede klasse starten. Het Hof van Beroep in Gent heeft de beslissing van de kortgedingrechter te Dendermonde vandaag ongedaan gemaakt.

Het Hof van Beroep vindt de zaak niet hoogdringend zodat de kortgedingrechter te Dendermonde volgens het Hof van Beroep niet bevoegd was om een uitspraak te doen.

Nog volgens het Hof van Beroep had Eendracht Aalst reeds op 8 april, net na de beslissing van de licentiecommissie naar de gewone rechtbank kunnen stappen. Het Hof van Beroep gaat niet verder in op de inhoud van het recente vonnis van de kortgedingrechter.

‘De club betreurt deze beslissing. Mocht de club op 8 april naar de gewone rechtbank zijn gestapt, zou op dat ogenblik immers ongetwijfeld gesteld
zijn dat enkel het BAS bevoegd was’, aldus een bericht van de club.

‘De club zal het arrest nader grondig analyseren alvorens verder standpunt in te nemen. Verdere stappen zijn in deze zaak mogelijk. De procedure ten
gronde werd eveneens enkele weken geleden reeds ingeleid.’

‘De club is uiteraard ten zeerste ontgoocheld over deze gang van zaken, niet alleen voor onze gedreven voetbalfamilie maar in het bijzonder naar
haar trouwe supporters toe.’