Opwijk – Voorstel definitief vlekkenplan site Vetweyde

De dienst Infrastructuur stelde volgende indeling van de site op. Aan de westzijde wordt een zone voorzien voor het bouwen van sport- en jeugdinfrastructuur. De hoofdtoegang met parkeerzone, vanaf de Droeshoutstraat, ligt aan de zuidzijde. Aan de noord- en oostzijde worden zones voorzien voor groen, water, beleving, educatie… Centraal, aansluitend aan de parkeerzone en de gebouwen is er ruimte voorzien voor outdoor en recreatie. (eb)

Topartikels bij Goeiedag.be
Meer kort nieuws