Geen steun voor voorstel Groen voor zone 30 op ring rond Opwijk

Bert De wel kreeg geen steun voor het voorstel van Groen om de volledige ring rond Opwijk om te vormen tot zone 30. De Wel steunde op de weinig bemoedigende cijfers van overtredingen van de snelheidsbeperkingen in de gemeente. Groen was van oordeel dat een uniforme regeling voor het hele gebied Ringlaan, Heiveld, Karenveldstraat, Nanovestraat en St Paulusbaan en al wat er tussen ligt, meer veiligheid en duidelijkheid zou scheppen.

Het college vindt zo’n algemene snelheidsbeperking niet realistisch. In hun antwoord wijzen ze erop dat de maximum 30 km/uur regeling  in de schoolomgevingen op Heiveld en Ringlaan van kracht blijven. In de Karenveldstraat is er een variabele zone 30 van toepassing bij de begin- en einduren van de school.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk