Geen besmettingen in Opwijks woonzorgcentrum

Vorige week werden zowel het personeel als de bewoners van wzc De Oase getest op besmetting met covid-19. Peter Beerens, voorzitter van OPcura, was bijzonder blij in een persbericht te kunnen meedelen dat er geen besmettingen werden vastgesteld: “De inspanningen die gevergd werden van bewoners, familieleden en personeel hebben hun vruchten afgeworpen. De testen zijn echter een momentopname zodat voorzorgsmaatregelen ook de komende weken nog steeds noodzakelijk zijn. De resultaten geven ons alvast goede moed om op deze weg verder te gaan”.

Sinds half maart waren allerlei beperkende maatregelen van kracht op de zorgcampus: het dagcentrum werd gesloten en de buurtzorg (sociaal restaurant, buurthuis) opgeschort. De sluiting werd verlengd tot 17 mei voor het sociaal restaurant en zondag 7 juni voor de buurtzorg.

Alle richtlijnen voor het wzc blijven van kracht tot 17 mei. Maar er is hoop dat er van de federale overheid binnenkort nieuwe richtlijnen komen voor het heropstarten van een bezoekregeling.

Ondertussen blijf OPcura alert om mogelijke besmettingen in de toekomst zo adequaat mogelijk te kunnen aanpakken. Het gesloten dagcentrum werd dan ook ingericht om mogelijk besmette patiënten in isolatie te kunnen verzorgen.

In de voorbije weken hebben weinig personeelsleden zich ziek gemeld. Bovendien was er voldoende beschermend materiaal beschikbaar om de verzorging veilig en optimaal te laten verlopen.

“We kunnen blij zijn met ons personeel en doen er alles aan om hen én de bewoners een veilige omgeving te bieden,” besluit Peter Beerens.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk